http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Rabu, 8 Oktober 2014

MINGGU 26 (23 JUN - 27 JUN 2014)

MINGGU 26
23 JUN  hingga 27 JUN 2014

ISNIN – 23 JUN  2014

KELAS
5MPV, 5K8 & 5S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815 – 0925, 0940-1055 & 1205 - 1240
JUM. PELAJAR
18 orang / 37 orang dan 10 orang 
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.1  CINTA AKAN NEGARA
TAJUK
KEPELBAGAIAN BUDAYA MEMUPUK KEHARMONIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar mengetahui perlunya memiliki semangat cintakan Negara Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia.
b. menghormati kepelbagian agama, budaya dan bahasa masyarakat Malaysia
c. prihatin terhadap kepelbagaianagama, budaya dan bahasa masyarakat Malaysia
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Hormat-menghormati.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 158 – 160, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia.
CATATAN


SELASA – 24  JUN  2014

KELAS
4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815
JUM. PELAJAR
28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.1  CINTA AKAN NEGARA
TAJUK
PERASAAN  SAYANG  DAN  BANGGA  KEPADA  NEGARA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar mengetahui perlunya memiliki semangat cintakan Negara Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
1.  Menyatakan ciri-ciri rakyat yang cintakan Negara.
2.  Menyenaraikan nama anak-anak watan yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Malaysia

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Kasih sayang sesama insan.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan kepentingan mencintai negara kita, Malaysia.
CATATAN


Mata Pelajaran
PSK
Kelas
5K4
Bilangan Pelajar
41 orang
Masa
0815 - 0925
Tema
Tema 3 : Hidup Bermasyarakat
Tajuk
Kepekaan dan Tindakan Terhadap Isu dan Masalah Sosial dalam Masyarakat
Hasil Pembelajaran
Pengetahuan Sivik
Menjelaskan isu dan masalah sosial dalam masyarakat
Kemahiran Sivik
Menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat
Nilai Sivik
Peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat
Aktiviti
Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang isu dan masalah sosial dalam masyarakat
BBB
Internet, akhbar, majalah
Refleksi
Pelajar dapat mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang isu dan masalah sosial dalam masyarakat

RABU – 25  JUN  2014

KELAS
4K3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
7.05 – 8.15
JUM. PELAJAR
26  orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.2  TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
TAJUK
SEJARAH NEGARA PEMANGKIN SEMANGAT PATRIOTIK
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar mengetahui perlunya mempunyai sikap taat setia kepada raja dan Negara yang termaktub dalam Rukun Negara.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
1.   Menyatakan kepentingan taat setia kepada Raja dan Negara seperti yang termaktub dalam Rukun Negara.
2.   Menanam semangat kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara menjadi teladan generasi kini.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Taat setia kepada raja dan Negara.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin terhadap kualiti alam sekitar.
CATATAN


KELAS
5S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815 – 0925
JUM. PELAJAR
10 orang 
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.1  CINTA AKAN NEGARA
TAJUK
KEPELBAGAIAN BUDAYA MEMUPUK KEHARMONIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar mengetahui perlunya memiliki semangat cintakan Negara Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia.
b. menghormati kepelbagian agama, budaya dan bahasa masyarakat Malaysia
c. prihatin terhadap kepelbagaianagama, budaya dan bahasa masyarakat Malaysia
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Hormat-menghormati.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 158 – 160, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia.
CATATAN


KHAMIS  – 27 JUN  2014

KELAS
4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815
JUM. PELAJAR
28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.2  TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
TAJUK
SEJARAH NEGARA PEMANGKIN SEMANGAT PATRIOTIK
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar mengetahui perlunya mempunyai sikap taat setia kepada raja dan Negara yang termaktub dalam Rukun Negara.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
3.   Menyatakan kepentingan taat setia kepada Raja dan Negara seperti yang termaktub dalam Rukun Negara.
4.   Menanam semangat kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara menjadi teladan generasi kini.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Taat setia kepada raja dan Negara.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin terhadap kualiti alam sekitar.
CATATAN


KELAS
5K8
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815 – 0925
JUM. PELAJAR
37 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.2  TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
TAJUK
RAKYAT SETIA NEGARA JAYA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar.taat setia kepada raja dan negara
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengelakkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir subversif
b. menabur jasa kepada negara
c. menyatakan cara untuk menumbang bakti kepada negara
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Taat setia kepada raja dan negara (Rukun Negara).
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 163 – 165, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir luar.
CATATANJUMAAT  – 28 JUN 2014

KELAS
4K3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815
JUM. PELAJAR
26 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.2  TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
TAJUK
SEJARAH NEGARA PEMANGKIN SEMANGAT PATRIOTIK
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar mengetahui perlunya mempunyai sikap taat setia kepada raja dan Negara yang termaktub dalam Rukun Negara.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
5.   Menyatakan kepentingan taat setia kepada Raja dan Negara seperti yang termaktub dalam Rukun Negara.
6.   Menanam semangat kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara menjadi teladan generasi kini.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Taat setia kepada raja dan Negara.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin terhadap kualiti alam sekitar.
CATATANKELAS
5MPV
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815 – 0925
JUM. PELAJAR
16 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme
NILAI
4.2  TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
TAJUK
RAKYAT SETIA NEGARA JAYA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Semua pelajar.taat setia kepada raja dan negara
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengelakkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir subversif
b. menabur jasa kepada negara
c. menyatakan cara untuk menumbang bakti kepada negara
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Taat setia kepada raja dan negara (Rukun Negara).
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 163 – 165, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir luar.
CATATANTiada ulasan:

Catat Ulasan