http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Isnin, 27 Jun 2011

MINGGU 25 (20/06/11-24/06/11)

MINGGU 25

20 JUN hingga 24 JUN 2011

ISNIN – 20 JUN 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.3 Kemapanan Alam Sekitar

TAJUK

Pengurusan yang Berhikmah Menjamin Keseimbangan Alam

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar tahu tanggungjawab mereka menjamin keseimbangan alam sekitar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas cara pengurusan tanah secara berhikmah untuk menjamin kehidupan berkualiti.

b) Menyatakan tanggungjawab menjaga dan menggunakan alam sekitar dengan sebaik-baiknya

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Peneguhan dan Pemupukan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

SELASA – 21 JUN 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

09.40 – 10.20 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN TATABAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membuat pembetulan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

2. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

RABU – 22 JUN 2011

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05-08.15 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KEFAHAMAN

TAJUK

KESELAMATAN JALAN RAYA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan maksud tersirat dan tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

2. Menjawab soalan kefahaman yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

KHAMIS – 23 JUN 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERFORMAT

TAJUK

SURAT KIRIMAN TAK RASMI

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka surat kiriman tak rasmi.

- Mencatat isi-isi penting untuk menulis surat

- Menulis surat berdasarkan format surat kiriman tak rasmi dengan betul dan tepat.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan isi-isi surat kiriman tak rasmi yang hendak ditulis

-Pelajar diberi format untuk menulis surat kiriman tak rasmi.

-Para pelajar merangka surat kiriman tak rasmi berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan

-Berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan para pelajar menghasilkan sepucuk surat kiriman tak rasmi dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

JUMAAT – 24 JUN 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

09.40-10.40 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 3

NILAI

3.4 Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

TAJUK

Alam Sekitar Berkualiti, Tanggungjawab Semua

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui tanggungjawab masing-masing untuk menjaga alam sekitar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyedari kepentingan meningkatkan kualiti alam sekitar

b) Menanam sikap prihatin dan peka terhadap isu alam sekitar

c) Mengetahui peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Mempunyai sikap yang bersih dan teliti dalam membuat sesuatu yang berkaitan dengan alam sekitar.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin terhadap kualiti alam sekitar.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.50 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

GURINDAM – GURINDAM 12

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca gurindam dan mengenal pasti ritma dan pembayung/maksud yang terdapat di dalam gurindam

- Mencatat maksud dan pengajaran di dalam gurindam

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam gurindam

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan maksud pembayang grurindam yang diberikan

-Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Gurindam – Gurindam 12

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti pengajaran yang hendak disampaikan dalam gurindam -Berdasarkan gurindam , pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja m/s 18

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan latihan yang dierikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05 – 07.40 pagi

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

KOMSAS

TAJUK

NOVEL – MELUNAS RINDU (Tingkatan 4)

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti plot cerita dan watak yang terdapat di dalam novel

- Mencatat latar masa, waktu dan tempat

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam cerpen

BBM

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan sinopsis Novel Melunas Rindu yang diberikan.

-Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Novel Melunas Rindu

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti watak dan jalan cerita Novel Melunas Rindu

-Berdasarkan petikan novel , pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

SISTEM BAHASA

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Melunas Rindu

PENYERAPAN

Penanda Wacana

REFLEKSI

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan petikan yang dierikan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan