http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Isnin, 20 Jun 2011

MINGGU 24 (13/06/11-17/06/11)

MINGGU 24

13 JUN hingga 17 JUN 2011

ISNIN – 13 JUN 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

TAJUK

Cintai Alam, Hargai Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar untuk menjamin kebersihannya.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar oleh semua masyarakat.

b) Menunjukkan perasaan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Penerapan nilai kasih sayang

TEKNIK

Perbincangan tentang pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN TATABAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membuat pembetulan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

2. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

10.55-11.30 petang

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KEFAHAMAN

TAJUK

KESELAMATAN JALAN RAYA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan maksud tersirat dan tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

2. Menjawab soalan kefahaman yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

SELASA – 14 JUN 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

TAJUK

Cintai Alam, Hargai Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar untuk menjamin kebersihannya.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

c) Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar oleh semua masyarakat.

d) Menunjukkan perasaan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Penerapan nilai kasih sayang

TEKNIK

Perbincangan tentang pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

RABU – 15 JUN 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

TAJUK

Cintai Alam, Hargai Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar untuk menjamin kebersihannya.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

e) Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar oleh semua masyarakat.

f) Menunjukkan perasaan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Penerapan nilai kasih sayang

TEKNIK

Perbincangan tentang pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40-10.55 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 3

NILAI

3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

TAJUK

Perancangan dan Pengurusan Sisa Sistematik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui kepentingan manusia menjaga alam sekitar agar tidak tercemar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Mengumpul maklumat tentang kepentingan Kempen 3R untuk mengelakkan sampah sarap semakin berlonggok di negara kita ini dan menjimatkan kos penyelenggaraan.

b) Melibatkan diri dalam Kempen 3R dengan mengumpul dan menjual barangan seperti aluminium, besi, kertas, kaca dsb.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Mempunyai semangat bergotong-royong dan mengamalkan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan kepentingan Kempen 3R untuk keharmonian negara kita.

KHAMIS – 16 JUN 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 3

NILAI

3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

TAJUK

Perancangan dan Pengurusan Sisa Sistematik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui kepentingan manusia menjaga alam sekitar agar tidak tercemar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

c) Mengumpul maklumat tentang kepentingan Kempen 3R untuk mengelakkan sampah sarap semakin berlonggok di negara kita ini dan menjimatkan kos penyelenggaraan.

d) Melibatkan diri dalam Kempen 3R dengan mengumpul dan menjual barangan seperti aluminium, besi, kertas, kaca dsb.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Mempunyai semangat bergotong-royong dan mengamalkan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan kepentingan Kempen 3R untuk keharmonian negara kita.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERGAMBAR

TAJUK

WABAK PENYAKIT

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka karangan bergambar

- Mencatat isi-isi penting untuk menghasilkan karangan

- Menulis karangan berdasarkan gambar

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan gambar yang diberikan.

-Pelajar memberi isi-isi penting yang berkaitan dengan gambar yang diberikan.

-Para pelajar merangka karangan berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan

-Berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan para pelajar menghasilkan sebuah karangan berdasarkan gambar yang diberikan.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menghasilkan sebuah karangan berpandukan gambar yang diberikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

11.30 – 12.40 petang

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

KEFAHAMAN

TAJUK

WABAK PENYAKIT

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan maksud tersirat dan tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

2. Menjawab soalan kefahaman yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENYERAPAN

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

JUMAAT – 17 JUN 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 3

NILAI

3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

TAJUK

Perancangan dan Pengurusan Sisa Sistematik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui kepentingan manusia menjaga alam sekitar agar tidak tercemar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Mengumpul maklumat tentang kepentingan Kempen 3R untuk mengelakkan sampah sarap semakin berlonggok di negara kita ini dan menjimatkan kos penyelenggaraan.

b) Melibatkan diri dalam Kempen 3R dengan mengumpul dan menjual barangan seperti aluminium, besi, kertas, kaca dsb.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Mempunyai semangat bergotong-royong dan mengamalkan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan kepentingan Kempen 3R untuk keharmonian negara kita.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

9.40 – 10.40 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

CERPEN – PEMAIN CATUR

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti plot cerita dan watak yang terdapat di dalam cerpen

- Mencatat latar masa, waktu dan tempat

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam cerpen

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan sinopsis Cerpen – Pemain Catur yang diberikan.

-Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Cerpen – Pemain Catur

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti watak dan jalan cerita Cerpen – Pemain Catur -Berdasarkan petikan cerpen , pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan petikan yang dierikan.

CATATAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan