http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Khamis, 30 Jun 2011

MINGGU 26 (27/06/11-01/07/11)

MINGGU 26

27 JUN hingga 01 JULAI 2011

ISNIN – 27 JUN 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme

NILAI

4.1 CINTA AKAN NEGARA

TAJUK

PERASAAN SAYANG DAN BANGGA KEPADA NEGARA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya memiliki semangat cintakan Negara Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan ciri-ciri rakyat yang cintakan Negara.

2. Menyenaraikan nama anak-anak watan yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Malaysia

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Kasih sayang sesama insan.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan mencintai negara kita, Malaysia.

SELASA – 28 JUN 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

09.40 – 10.20 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN TATABAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membuat pembetulan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

2. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

RABU – 29 JUN 2011

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05-08.15 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN - Rumusan

TAJUK

PENYAKIT BERJANGKIT

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan maksud tersirat dan tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

2. Menjawab soalan kefahaman yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

KHAMIS – 30 JUN 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERFORMAT

TAJUK

SURAT KIRIMAN RASMI

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka surat kiriman rasmi.

- Mencatat isi-isi penting untuk menulis surat

- Menulis surat berdasarkan format surat kiriman rasmi dengan betul dan tepat.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan isi-isi surat kiriman rasmi yang hendak ditulis

-Pelajar diberi format untuk menulis surat kiriman rasmi.

-Para pelajar merangka surat kiriman rasmi berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan

-Berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan para pelajar menghasilkan sepucuk surat kiriman rasmi dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

JUMAAT – 01 JULAI 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

09.40-10.40 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Nilai Berkaitan Dengan Semangat Patriotisme

NILAI

4.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA

TAJUK

SEJARAH NEGARA PEMANGKIN SEMANGAT PATRIOTIK

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya mempunyai sikap taat setia kepada raja dan Negara yang termaktub dalam Rukun Negara.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan kepentingan taat setia kepada Raja dan Negara seperti yang termaktub dalam Rukun Negara.

2. Menanam semangat kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara menjadi teladan generasi kini.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Taat setia kepada raja dan Negara.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin terhadap kualiti alam sekitar.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.50 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

SAJAK – ADAT SEZAMAN

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca sajak dan mengenal pasti ritma dan pembayung/maksud yang terdapat di dalam sajak

- Mencatat maksud dan pengajaran di dalam sajak

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam sajak

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan maksud pembayang sajak yang diberikan

-Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan sajak (Adat Sezaman)

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti pengajaran yang hendak disampaikan dalam sajak

-Berdasarkan sajak, pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja m/s 23

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan latihan yang dierikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05 – 07.40 pagi

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN TATABAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

3. Membuat pembetulan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

4. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENYERAPAN

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

1 ulasan:

  1. RPH cikgu telah ditulis dengan baik, teliti dan terancang. Keep up good work!

    BalasPadam