http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Rabu, 27 April 2011

MINGGU 16 (18/04/11-22/04/11)

MINGGU 16

18 APRIL hingga 22 APRIL 2011

ISNIN – 18 APRIL 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1 – Bidang Pembelajaran 3

AKTIVITI

Pelaksanaan Kerja Kursus SPM 2011/2012

Tugasan Harian – 8 tugasan

OBJEKTIF

Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) melaksanakan kerja kursus Pendidikan Moral peringkat SPM.

b) menyiapkan tugasan harian yang diberikan oleh guru dalam bentuk penulisan dan difailkan / folio.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Bertanggungjawab melaksanakan kerja kursus untuk peperiksaan SPM 2011.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Keratan akhbar, kad ucapan, lembaran kerja

REFLEKSI

Para pelajar dapat melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru

CATATAN

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN – CUTI CRK

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN TATABAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membuat pembetulan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

2. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN – CUTI CRK

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

10.55-11.30 petang

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KEFAHAMAN

TAJUK

KESETIA NEGARAAN

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan maksud tersirat dan tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

2. Menjawab soalan kefahaman yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN – CUTI CRK

SELASA – 19 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1 – Bidang Pembelajaran 3

AKTIVITI

Pelaksanaan Kerja Kursus SPM 2011/2012

Tugasan Harian – 8 tugasan

OBJEKTIF

Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) melaksanakan kerja kursus Pendidikan Moral peringkat SPM.

b) menyiapkan tugasan harian yang diberikan oleh guru dalam bentuk penulisan dan difailkan / folio.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Bertanggungjawab melaksanakan kerja kursus untuk peperiksaan SPM 2011.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Keratan akhbar, kad ucapan, lembaran kerja

REFLEKSI

Para pelajar dapat melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru

CATATAN

RABU – 20 APRIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1 – Bidang Pembelajaran 3

AKTIVITI

Pelaksanaan Kerja Kursus SPM 2011/2012

Tugasan Harian – 8 tugasan

OBJEKTIF

Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) melaksanakan kerja kursus Pendidikan Moral peringkat SPM.

b) menyiapkan tugasan harian yang diberikan oleh guru dalam bentuk penulisan dan difailkan / folio.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Bertanggungjawab melaksanakan kerja kursus untuk peperiksaan SPM 2011.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Keratan akhbar, kad ucapan, lembaran kerja

REFLEKSI

Para pelajar dapat melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru

CATATAN

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40-10.55 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1 – Bidang Pembelajaran 3

AKTIVITI

Pelaksanaan Kerja Kursus SPM 2011/2012

Tugasan Harian – 8 tugasan

OBJEKTIF

Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) melaksanakan kerja kursus Pendidikan Moral peringkat SPM.

b) menyiapkan tugasan harian yang diberikan oleh guru dalam bentuk penulisan dan difailkan / folio.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Bertanggungjawab melaksanakan kerja kursus untuk peperiksaan SPM 2011.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Keratan akhbar, kad ucapan, lembaran kerja

REFLEKSI

Para pelajar dapat melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru

CATATAN

KHAMIS – 21 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1 – Bidang Pembelajaran 3

AKTIVITI

Pelaksanaan Kerja Kursus SPM 2011/2012

Tugasan Harian – 8 tugasan

OBJEKTIF

Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) melaksanakan kerja kursus Pendidikan Moral peringkat SPM.

b) menyiapkan tugasan harian yang diberikan oleh guru dalam bentuk penulisan dan difailkan / folio.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Bertanggungjawab melaksanakan kerja kursus untuk peperiksaan SPM 2011.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Keratan akhbar, kad ucapan, lembaran kerja

REFLEKSI

Para pelajar dapat melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru

CATATAN

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERFORMAT

TAJUK

SURAT KIRIMAN RASMI

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka surat kiriman rasmi.

- Mencatat isi-isi penting untuk menulis surat

- Menulis surat berdasarkan format surat kiriman rasmi dengan betul dan tepat.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan isi-isi surat kiriman

rasmi yang hendak ditulis

-Pelajar diberi format untuk menulis surat kiriman tak rasmi.

-Para pelajar merangka surat kiriman tak rasmi berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan

-Berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan para pelajar menghasilkan sepucuk surat kiriman rasmi dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

11.30 – 12.40 petang

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

KEFAHAMAN

TAJUK

KESETIA NEGARAAN

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan maksud tersirat dan tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

2. Menjawab soalan kefahaman yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENYERAPAN

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

JUMAAT – 08 APRIL 2011

CUTI “GOOD FRIDAY”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan