http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Jumaat, 15 April 2011

MINGGU 15 (11/04/11-15/04/11)

MINGGU 15

11 APRIL hingga 15 APRIL 2011

ISNIN – 11 APRIL 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.3 Pengekalan Tradisi Kekeluargaan

TAJUK

Kukuhkan Institusi Kekeluargaan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui adat dan tradisi yang diamalkan oleh setiap kaum.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyenaraikan adat dan tradisi kaum masing-masing, adat perkahwinan, kematian dan sebagainya.

b) Menyatakan kepentingan mengekal tradisi kekeluargaan untuk kesinambungan kaum masing-masing.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Menghormati adat dan tradisi kaum lain

TEKNIK

Simulasi / bercerita

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyenaraikan adat dan tradisi kaum masing-masing secara terperinci.

CATATAN

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

PERIBAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan peribahasa yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan.

2. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan peribahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

10.55-11.30 petang

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

PERIBAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

3. Menyatakan peribahasa yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan.

4. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan peribahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

SELASA – 05 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.3 Pengekalan Tradisi Kekeluargaan

TAJUK

Kukuhkan Institusi Kekeluargaan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui adat dan tradisi yang diamalkan oleh setiap kaum.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyenaraikan adat dan tradisi kaum masing-masing, adat perkahwinan, kematian dan sebagainya.

b) Menyatakan kepentingan mengekal tradisi kekeluargaan untuk kesinambungan kaum masing-masing.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Menghormati adat dan tradisi kaum lain

TEKNIK

Simulasi / bercerita

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyenaraikan adat dan tradisi kaum masing-masing secara terperinci.

CATATAN

RABU – 06 APRIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.3 Pengekalan Tradisi Kekeluargaan

TAJUK

Kukuhkan Institusi Kekeluargaan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui adat dan tradisi yang diamalkan oleh setiap kaum.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyenaraikan adat dan tradisi kaum masing-masing, adat perkahwinan, kematian dan sebagainya.

b) Menyatakan kepentingan mengekal tradisi kekeluargaan untuk kesinambungan kaum masing-masing.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Menghormati adat dan tradisi kaum lain

TEKNIK

Simulasi / bercerita

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyenaraikan adat dan tradisi kaum masing-masing secara terperinci.

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40-10.55 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

TAJUK

Rumahku Syurgaku

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar tahu tanggungjawab mereka terhadap keluarga masing-masing.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyenaraikan tanggungjawab sebagai seorang anak dalam institusi keluargaan.

b) Menyatakan tanggungjawab sebagai pelajar dan anak di sekolah dan di rumah.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Peneguhan dan Pemupukan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat

CATATAN

KHAMIS – 07 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

TAJUK

Rumahku Syurgaku

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar tahu tanggungjawab mereka terhadap keluarga masing-masing.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyenaraikan tanggungjawab sebagai seorang anak dalam institusi keluargaan.

b) Menyatakan tanggungjawab sebagai pelajar dan anak di sekolah dan di rumah.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Peneguhan dan Pemupukan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat

CATATAN

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERFORMAT

TAJUK

SURAT KIRIMAN TAK RASMI

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka surat kiriman tak rasmi.

- Mencatat isi-isi penting untuk menulis surat

- Menulis surat berdasarkan format surat kiriman tak rasmi dengan betul dan tepat.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan isi-isi surat kiriman tak rasmi yang hendak ditulis

-Pelajar diberi format untuk menulis surat kiriman tak rasmi.

-Para pelajar merangka surat kiriman tak rasmi berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan

-Berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan para pelajar menghasilkan sepucuk surat kiriman tak rasmi dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

11.30 – 12.40 petang

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

MERUMUSKAN KARANGAN

TAJUK

TEKNOLOGI ICT

PENGETAHUAN SEDIA ADA

8.0

HASIL PEMBELAJARAN

8.2

PEMUPUKAN NILAI

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan memahami isi-isi karangan yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberikan.

- Menyenaraikan perkataan yang terdapat untuk mengisi tempat kosong yang diberikan.

PENDEKATAN

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan yang diberikan

-Selesai membaca petikan pelajar diminta mengenalpasti isi-isi tersirat dan makna perkataan yang sukar.

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk menghasilkan rumusan yang lengkap.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

CATATAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

JUMAAT – 08 ARIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

TAJUK

Rumahku Syurgaku

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar tahu tanggungjawab mereka terhadap keluarga masing-masing.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyenaraikan tanggungjawab sebagai seorang anak dalam institusi keluargaan.

b) Menyatakan tanggungjawab sebagai pelajar dan anak di sekolah dan di rumah.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Peneguhan dan Pemupukan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat

CATATAN

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

9.40 – 10.40 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

NOVEL – MELUNAS RINDU

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti plot cerita dan watak yang terdapat di dalam novel

- Mencatat latar masa, waktu dan tempat

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam cerpen

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan sinopsis Novel Melunas Rindu yang diberikan.

-Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Novel Melunas Rindu

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti watak dan jalan cerita Novel Melunas Rindu

-Berdasarkan petikan novel , pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Melunas Rindu

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan petikan yang dierikan.

CATATAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan