http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Ahad, 10 April 2011

MINGGU 14 (04/04/11-08/04/11)

MINGGU 14

04 APRIL hingga 08 APRIL 2011

ISNIN – 04 APRIL 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

TAJUK

Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.

b) Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.

CATATAN


KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

MEMBINA AYAT

- Rangkaikata

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Mencatat idea utama dalam ayat dengan menggunakan teknik P,Q,R,S,T

2. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan imbuhan yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membetulkan kesilapan ejaan dan imbuhan yang terdapat di dalam ayat yang diberikan.

CATATAN


KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

10.55-11.30 petang

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF

FOKUS UTAMA

Membincangkan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Mencatat idea utama dalam ayat dengan menggunakan teknik P,Q,R,S,T

2. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan imbuhan yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membetulkan kesilapan ejaan dan imbuhan yang terdapat di dalam ayat yang diberikan.

CATATAN


SELASA – 05 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

TAJUK

Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.

b) Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.

CATATAN


RABU – 06 APRIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

TAJUK

Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.

b) Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40-10.55 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga – NOTA & LATIHAN

TAJUK

Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.

b) Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.

CATATAN


KHAMIS – 07 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga – NOTA & LATIHAN

TAJUK

Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.

b) Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.

CATATAN


KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERDASARKAN GRAFIK - GAMBAR

TAJUK

Pembuangan Sampah di Merata-rata Tempat

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

- Mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam gambar

- Menulis karangan berdasarkan gambar yang diberikan.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan pembuangan sampah merata-rata.

-Pelajar diberi gambar berkaitan dengan pembuangan sampah di merata-rata tempat

-Selesai melihat gambar, pelajar dapat bercerita tentang peristiwa yang berlaku berkaitan dengan gambar tersebut

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk melengkapkan karangan berkaitan dengan gambar yang diberikan

-Berdasarkan perbincangan dengan guru, para pelajar dapat melengkapkan karangan bergambar yang diberikan.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat melengkapkan karangan bergambar yang diberikan

CATATAN


KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

11.30 – 12.40 petang

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

TATABAHASA

TAJUK

PERIBAHASA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

8.0

HASIL PEMBELAJARAN

8.2

PEMUPUKAN NILAI

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Menyatakan peribahasa yang terdapat dalam ayat di lembaran kerja yang diberikan.

- Menyenaraikan peribahasa yang berkaitan dengan petikan yang diberikan.

PENDEKATAN

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan peribahasa yang bersesuaian dengan ayat/petikan yang diberikan

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti peribahasa yang betul/tepat dengan ayat/petikan

-Berdasarkan perbincangan, pelajar dapat menyatakan peribahasa tersebut

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

CATATAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar


Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.JUMAAT – 08 ARIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga – NOTA & LATIHAN

TAJUK

Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.

b) Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.

CATATAN


KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

9.40 – 10.40 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

CERPEN - Israk

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti plot cerita dan watak yang terdapat di dalam cerpen

- Mencatat latar masa, waktu dan tempat

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam cerpen

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan sinopsis cerpen Israk yang diberikan.

-Pelajar diberi petikan yang memaparkan petikan cerpen Israk.

-Selesai membaca petikan pelajar diminta mengenalpasti plot, jalan cerita dan watak yang terdapat di dalam cerpen Israk

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti watak dan jalan cerita cerpen Israk

-Berdasarkan petikan cerpen , pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan petikan yang diberikan.

CATATAN


Tiada ulasan:

Catat Ulasan