http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Jumaat, 1 April 2011

MINGGU 13 (28/03/11-01/04/11)

MINGGU 13

28 MAC hingga 01 APRIL 2011

ISNIN – 28 MAC 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

TAJUK

KASIH SAYANG KELUARGA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepaa pembentukan keluarga yang bahagia

b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Sayang-menyayang

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 52

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.

CATATAN


KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

Kesalahan Ejaan/Imbuhan

FOKUS UTAMA

Membincangkan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Mencatat idea utama dalam ayat dengan menggunakan teknik P,Q,R,S,T

2. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan imbuhan yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membetulkan kesilapan ejaan dan imbuhan yang terdapat di dalam ayat yang diberikan.

CATATAN


KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

10.55-11.30 petang

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

Menyusun perkataan – Membina ayat yang betul

FOKUS UTAMA

Membincangkan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

3. Mencatat idea utama dalam ayat dengan menggunakan teknik P,Q,R,S,T

4. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan imbuhan yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membetulkan kesilapan ejaan dan imbuhan yang terdapat di dalam ayat yang diberikan.

CATATAN


SELASA – 29 MAC 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

TAJUK

KASIH SAYANG KELUARGA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepaa pembentukan keluarga yang bahagia

b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Sayang-menyayang

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 52

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.

CATATAN


RABU – 30 MAC 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

NILAI

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

TAJUK

KASIH SAYANG KELUARGA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan keluarga yang bahagia

b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Sayang-menyayang

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 52

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40-10.55 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

TAJUK

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

KASIH SAYANG KELUARGA - (Nota & Latihan)

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.

PEMUPUKAN NILAI

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan keluarga yang bahagia

b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga

PENDEKATAN

Sayang-menyayang

BBM

Perbincangan

REFLEKSI

Buku Teks m/s 52

CATATAN

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.KHAMIS – 31 MAC 2011

KELAS

4K3

MASA

PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN

10.20-11.30 pagi

NILAI

28 orang

TAJUK

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

HASIL PEMBELAJARAN

KASIH SAYANG KELUARGA - (Nota & Latihan)

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.

TEKNIK/AKTIVITI

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan keluarga yang bahagia

b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga

BBM

Sayang-menyayang

REFLEKSI

Perbincangan

CATATAN

Buku Teks m/s 52


Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

RUMUSAN

TAJUK

TELEFON BIMBIT

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti kedudukan isi tersurat dalam petikan tersebut.

- Mencatat 6 isi tersurat yang terdapat dalam petikan

- Menulis 2 isi tersirat berdasarkan arahan soalan.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar ketika berada dalam kawasan sekolah.

-Pelajar diberi petikan yang memaparkan isu larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah dan langkah-langkah memantau larangan tersebut.

-Selesai membaca petikan pelajar diminta mengenalpasti kedudukan isi tersurat dlm petikan.

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti 2 isi tersirat .

-Berdasarkan rangka rumusan yang disediakan pelajar akan menulis rumusan lengkap dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN


KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

11.30 – 12.40 petang

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

MELENGKAPKAN KARANGAN

TAJUK

FAEDAH PLKN

PENGETAHUAN SEDIA ADA

8.0

HASIL PEMBELAJARAN

8.2

PEMUPUKAN NILAI

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan memahami isi-isi karangan yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberikan.

- Menyenaraikan perkataan yang terdapat untuk mengisi tempat kosong yang diberikan.

PENDEKATAN

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan Program PLKN yang dilancarkan oleh kerajaan.

-Pelajar diberi petikan yang memaparkan program PLKN

-Selesai membaca petikan pelajar diminta mengenalpasti isi-isi dan perkataan yang bersesuaian di ruang kosong yang disediakan.

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti perkataan yang bersesuaian

-Berdasarkan perbincangan, pelajar dapat melengkapkan ruang kosong yang terdapat di dalam petikan yang diberikan.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

CATATAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar


Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.JUMAAT – 01 ARIL 2011

KELAS

4MPV

MASA

PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN

10.40-11.40 pagi

NILAI

28 orang

TAJUK

Bidang Pembelajaran 2

Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

HASIL PEMBELAJARAN

KASIH SAYANG KELUARGA - (Nota & Latihan)

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.

TEKNIK

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan keluarga yang bahagia

b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga

BBM

Sayang-menyayang

AKTIVITI

Perbincangan

REFLEKSI

Buku Teks m/s 52


Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

9.40 – 10.40 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

RUMUSAN (sambungan)

TAJUK

TELEFON BIMBIT

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti kedudukan isi tersurat dalam petikan tersebut.

- Mencatat 6 isi tersurat yang terdapat dalam petikan

- Menulis 2 isi tersirat berdasarkan arahan soalan.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar ketika berada dalam kawasan sekolah.

-Pelajar diberi petikan yang memaparkan isu larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah dan langkah-langkah memantau larangan tersebut.

-Selesai membaca petikan pelajar diminta mengenalpasti kedudukan isi tersurat dlm petikan.

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti 2 isi tersirat .

-Berdasarkan rangka rumusan yang disediakan pelajar akan menulis rumusan lengkap dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan petikan yang dierikan.

CATATAN


Tiada ulasan:

Catat Ulasan