http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Sabtu, 30 April 2011

MINGGU 17 (25/04/11-29/04/11)

MINGGU 17

25 APRIL hingga 29 APRIL 2011

ISNIN – 25 APRIL 2011

CUTI PERISTIWA “EASTHER MONDAY”

SELASA – 26 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

TAJUK

Cintai Alam, Hargai Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar untuk menjamin kebersihannya.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar oleh semua masyarakat.

b) Menunjukkan perasaan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Penerapan nilai kasih sayang

TEKNIK

Perbincangan tentang pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

CATATAN

RABU – 06 APRIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

8.15-9.25 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

TAJUK

Cintai Alam, Hargai Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar untuk menjamin kebersihannya.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar oleh semua masyarakat.

b) Menunjukkan perasaan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Penerapan nilai kasih sayang

TEKNIK

Perbincangan tentang pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40-10.55 pagi

JUM. PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

TAJUK

Cintai Alam, Hargai Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Pelajar mengetahui kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar untuk menjamin kebersihannya.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar oleh semua masyarakat.

b) Menunjukkan perasaan menyayangi dan menghargai alam sekitar.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Penerapan nilai kasih sayang

TEKNIK

Perbincangan tentang pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

CATATAN

KHAMIS – 07 APRIL 2011

KELAS

4K3

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

TAJUK

Perancangan dan Pengurusan Sisa Sistematik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui kepentingan manusia menjaga alam sekitar agar tidak tercemar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Mengumpul maklumat tentang kepentingan Kempen 3R untuk mengelakkan sampah sarap semakin berlonggok di negara kita ini dan menjimatkan kos penyelenggaraan.

b) Melibatkan diri dalam Kempen 3R dengan mengumpul dan menjual barangan seperti aluminium, besi, kertas, kaca dsb.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mempunyai semangat bergotong-royong dan mengamalkan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan kepentingan Kempen 3R untuk keharmonian negara kita.

CATATAN

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERDASARKAN GRAFIK - GAMBAR

TAJUK

Pembuangan Sampah di Merata-rata Tempat

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

- Mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam gambar

- Menulis karangan berdasarkan gambar yang diberikan.

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan pembuangan sampah merata-rata.

- Pelajar diberi gambar berkaitan dengan pembuangan sampah di merata-rata tempat

- Selesai melihat gambar, pelajar dapat bercerita tentang peristiwa yang berlaku berkaitan dengan gambar tersebut

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk melengkapkan karangan berkaitan dengan gambar yang diberikan

- Berdasarkan perbincangan dengan guru, para pelajar dapat melengkapkan karangan bergambar yang diberikan.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat melengkapkan karangan bergambar yang diberikan

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

11.30 – 12.40 petang

JUM. PELAJAR

33 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN BERFORMAT

TAJUK

SURAT KIRIMAN TAK RASMI

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Merangka surat kiriman tak rasmi.

- Mencatat isi-isi penting untuk menulis surat

- Menulis surat berdasarkan format surat kiriman tak rasmi dengan betul dan tepat.

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan isi-isi surat kiriman tak rasmi yang hendak ditulis

-Pelajar diberi format untuk menulis surat kiriman tak rasmi.

-Para pelajar merangka surat kiriman tak rasmi berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan

-Berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan para pelajar menghasilkan sepucuk surat kiriman tak rasmi dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

JUMAAT – 08 ARIL 2011

KELAS

4MPV

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

10.20-11.30 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

TEMA

Bidang 3: Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

TAJUK

Perancangan dan Pengurusan Sisa Sistematik

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Setiap pelajar mengetahui kepentingan manusia menjaga alam sekitar agar tidak tercemar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

c) Mengumpul maklumat tentang kepentingan Kempen 3R untuk mengelakkan sampah sarap semakin berlonggok di negara kita ini dan menjimatkan kos penyelenggaraan.

d) Melibatkan diri dalam Kempen 3R dengan mengumpul dan menjual barangan seperti aluminium, besi, kertas, kaca dsb.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Mempunyai semangat bergotong-royong dan mengamalkan nilai bertanggungjawab

TEKNIK

Bersoaljawab

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menjelaskan kepentingan Kempen 3R untuk keharmonian negara kita.

CATATAN

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

9.40 – 10.40 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

NOVEL – MELUNAS RINDU (sambungan)

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca petikan dan mengenal pasti plot cerita dan watak yang terdapat di dalam novel

- Mencatat latar masa, waktu dan tempat

- Menyatakan pengajaran yang terdapat di dalam cerpen

AKTIVITI

-Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan sinopsis Novel Melunas Rindu yang diberikan.

-Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Novel Melunas Rindu

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti watak dan jalan cerita Novel Melunas Rindu

-Berdasarkan petikan novel , pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Melunas Rindu

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat rumusan berdasarkan petikan yang dierikan.

CATATAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan