http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Selasa, 13 April 2010

MINGGU 15 (12/04/10-16/04/10)

MINGGU 15

HARI ISNIN
TARIKH 12 APRIL 2010
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
b. Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
c. Mengaitkan maksud tamadun mengikut perspektif Islam
KEMAHIRAN KBKK Membuat Kajian
KAEDAH/AKTIVITI Mengkaji carta: Salasilah Nabi Muhammad s.a.w.
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI SELASA
TARIKH 13 APRIL 2010
KELAS 4K5
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
b. Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
c. Mengaitkan maksud tamadun mengikut perspektif Islam
KEMAHIRAN KBKK Membuat Kajian
KAEDAH/AKTIVITI Mengkaji carta: Salasilah Nabi Muhammad s.a.w.
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan

HARISELASA
TARIKH13 APRIL 2010
KELAS4K7
MATAPELAJARANSEJARAH
TAJUK8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARANSelepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
b. Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
c. Mengaitkan maksud tamadun mengikut perspektif Islam
KAEDAH/AKTIVITIKajian Teks: Penyebaran Islam di Makkah - Ayat Al-Alaq
KBKKMembuat Kajian
NILAI/UNSUR PATRIOTISMEMencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAHAl-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSIPengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan


HARI RABU
TARIKH 14 APRIL 2010
KELAS 4K6, 4K5 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
b. Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
c. Mengaitkan maksud tamadun mengikut perspektif Islam
KEMAHIRAN KBKK Menyatakan ciri-ciri
KAEDAH/AKTIVITI Kajian Teks: Penyebaran Islam di Makkah - Ayat Al-Alaq
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI KHAMIS
TARIKH 15 APRIL 2010
KELAS 4K8, 4K7 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
b. Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
c. Mengaitkan maksud tamadun mengikut perspektif Islam
KEMAHIRAN KBKK Menyatakan ciri-ciri
KAEDAH/AKTIVITI Bercerita - Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. dan sifat keperibadian baginda
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI JUMAAT
TARIKH 16 APRIL 2010
KELAS 4K5
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
b. Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
c. Mengaitkan maksud tamadun mengikut perspektif Islam
KEMAHIRAN KBKK Menyatakan ciri-ciri
KAEDAH/AKTIVITI Bercerita - Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. dan sifat keperibadian baginda
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang
Tiada ulasan:

Catat Ulasan