http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Selasa, 13 April 2010

MINGGU 14 (5/4/10-10/4/10)

MINGGU 14

ISNIN

5 APRIL 2010

CUTI PERISTIWA (EASTER MONDAY)

HARI SELASA
TARIKH 06 APRIL 2010
KELAS 4K7 dan 4K5
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
a. Masyarakat Arab Jahiliyah
- Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menerangkan maksud Jahiliyah
b. Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah
c. Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah.
KEMAHIRAN KBKK Membuat Kesimpulan
KAEDAH/AKTIVITI Perbincangan - Ciri-ciri masyarakat Jahiliyah
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Bersemangat Kekitaan iaitu semangat bermasyarakat
KONSEP/ISTILAH Jahiliyah
Asabiyah
Kabilah
Syeikh
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI RABU
TARIKH 07 APRIL 2010
KELAS 4K6, 4K5 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
a. Masyarakat Arab Jahiliyah
- Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menerangkan maksud Jahiliyah
b. Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah
c. Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah.
KEMAHIRAN KBKK Membuat Kesimpulan
KAEDAH/AKTIVITI Perbincangan - Ciri-ciri masyarakat Jahiliyah
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Bersemangat Kekitaan iaitu semangat bermasyarakat
KONSEP/ISTILAH Jahiliyah
Asabiyah
Kabilah
Syeikh
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran TIDAKdilaksanakan kerana membawa rombongan pelajar / pengawas perpustakaan ke Pustaka Negeri, Jabatan Penerangan Negeri dan Biro Teknologi Pendidikan Negeri.

HARI KHAMIS
TARIKH 08 APRIL 2010
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dilantik menjadi Rasul
b. Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. sebelum dilantik menjadi rasul
c. Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah.
KEMAHIRAN KBKK Menyatakan ciri-ciri
KAEDAH/AKTIVITI Bercerita - Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. dan sifat keperibadian baginda
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah - mencontohi pemimpin agung
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI JUMAAT
TARIKH 9 APRIL 2010
KELAS 4K5
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dilantik menjadi Rasul
b. Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. sebelum dilantik menjadi rasul
c. Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah.
KEMAHIRAN KBKK Menyatakan ciri-ciri
KAEDAH/AKTIVITI Bercerita - Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. dan sifat keperibadian baginda
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah - mencontohi pemimpin agungt
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

SEKOLAH GANTIAN
SABTU (10 APRIL 2010)
JADUAL HARI JUMAAT
HARI SABTU (JADUAL HARI JUMAAT)
TARIKH 10 APRIL 2010
KELAS 4K5,
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah
b. Islam dan penyebarannya di Mekah
- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah
- Memahami perkembangan Islam di Makkah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dilantik menjadi Rasul
b. Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. sebelum dilantik menjadi rasul
c. Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah.
KEMAHIRAN KBKK Menyatakan ciri-ciri
KAEDAH/AKTIVITI Bercerita - Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. dan sifat keperibadian baginda
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah - mencontohi pemimpin agung
KONSEP/ISTILAH Al-Amin
Wahyu
Dakwah
Nabi
Rasul
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang
Tiada ulasan:

Catat Ulasan