http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Ahad, 8 September 2013

MINGGU 34 (19 OGOS - 23 OGOS 2013)


MINGGU 34

19 OGOS  hingga 23 OGOS  2013

 

ISNIN – 19 OGOS  2013

 

KELAS
5K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
NILAI
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
TAJUK
PERSEFAHAMAN TERAS KEDAMAIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui pentingnya hidup bersama secara aman untuk menjamin kesejahteraan sejagat seluruh rakyat Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat.
b. menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
c. menyatakan kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi menjamin keharmonian global.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Permuafakatan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 238 - 242, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat
 
CATATAN
 

 

KELAS
4S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
1205 - 1240
JUM. PELAJAR
9 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.1  MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
TAJUK
UNDANG-UNDANG MENJAMIN KEAMANAN SEJAGAT
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui mematuhi peraturan dan undang-undang di sekolah adalah wajib untuk semua pelajar.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan menjamin keamanan sejagat
b. mematuhi segala peruntukan yang terdapat dalam undang-undang antarabangsa.
c. menyedari kesan negatif sekiranya undang-undang antarabangsa tidak dipatuhi.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Disiplin dan kepatuhan
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku teks m/s 207 - 210, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peraturan dan undang-undang yang terdapat di sekolah.
CATATAN
 

 

SELASA – 20 0G0S  2013

 

KELAS
4MPV / 4K8
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815 / 0940-1055
JUM. PELAJAR
16 orang / 39 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.1  MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
TAJUK
UNDANG-UNDANG MENJAMIN KEAMANAN SEJAGAT
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui mematuhi peraturan dan undang-undang di sekolah adalah wajib untuk semua pelajar.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan menjamin keamanan sejagat
b. mematuhi segala peruntukan yang terdapat dalam undang-undang antarabangsa.
c. menyedari kesan negatif sekiranya undang-undang antarabangsa tidak dipatuhi.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Disiplin dan kepatuhan
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku teks m/s 207 - 210, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peraturan dan undang-undang yang terdapat di sekolah.
CATATAN
 

 

KELAS
5K1
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
1205 - 1240
JUM. PELAJAR
28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
NILAI
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
TAJUK
PERSEFAHAMAN TERAS KEDAMAIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui pentingnya hidup bersama secara aman untuk menjamin kesejahteraan sejagat seluruh rakyat Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat.
b. menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
c. menyatakan kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi menjamin keharmonian global.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Permuafakatan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 238 - 242, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat
 
CATATAN
 

 

RABU – 21  OGOS  2013

 

Mata Pelajaran
PSK
Kelas
4K4
Bilangan Pelajar
31 orang
Masa
0705 - 0815
Tema
Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk
Unit 6: Prinsip-prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama
a)  Pengenalan Kepada Agama
b)  Prinsip-prinsip Penting Dalam Ajaran Agama
Hasil Pembelajaran
Pengetahuan Sivik
Menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam ajaran pelbagai agama.
Kemahiran Sivik
Mengamalkan nilai-nilai murni dan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan
Nilai Sivik
Menghormati nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain
Aktiviti
Mencari maklumat daripada pelbagai sumber nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain.
BBB
Internet, akhbar, majalah
Refleksi
Pelajar dapat mencari maklumat daripada pelbagai sumber nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain.

 

KELAS
4S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
10 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.2 KEBEBASAN  BERSUARA
TAJUK
MEDIA MASSA PENYALUR IDEA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui.sebagai rakyat Malaysia yang berdaulat, kita mempunyai kebebasan untuk bersuara.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui peranan yang dimainkan oleh media massa sebagai alat perhubungan untuk pencambahan idea atau pendapat dan meluahkan perasaan.
b. menyedari kepentingan menggunakan saluran media massa dengan penuh bertanggungjawab.
c. menyokong pendirian pelbagai pihak yang tidak menyalahgunakan media massa untuk tujuan negatif
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Keprihatinan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 214 - 217, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peranan yang dimainkan oleh media massa sebagai alat perhubungan untuk pencambahan idea atau pendapat dalam meluahkan perasaan melalui medium yang betul.
CATATAN
 

 

KHAMIS  – 22 OGOS  2013

 

KELAS
4MPV / 4K8
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815 / 0940-1055
JUM. PELAJAR
16 orang / 39 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.2 KEBEBASAN  BERSUARA
TAJUK
MEDIA MASSA PENYALUR IDEA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui.sebagai rakyat Malaysia yang berdaulat, kita mempunyai kebebasan untuk bersuara.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui peranan yang dimainkan oleh media massa sebagai alat perhubungan untuk pencambahan idea atau pendapat dan meluahkan perasaan.
b. menyedari kepentingan menggunakan saluran media massa dengan penuh bertanggungjawab.
c. menyokong pendirian pelbagai pihak yang tidak menyalahgunakan media massa untuk tujuan negatif
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Keprihatinan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 214 - 217, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peranan yang dimainkan oleh media massa sebagai alat perhubungan untuk pencambahan idea atau pendapat dalam meluahkan perasaan melalui medium yang betul.
CATATAN
 

 

JUMAAT  – 23 OGOS  2013

 

KELAS
5K1 / 5K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815 / 0815-0925
JUM. PELAJAR
28 orang / 29 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
NILAI
7.2  SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
TAJUK
BEKERJASAMA TONGGAK KEMAKMURAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui pentingnya sikap saling membantu dan bekerjasama untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui pelbagai usaha dan kerjasama yang dijalankan di peringkat antarabangsa demi mengeratkan hubungan sejagat.
b. memberikan contoh kerjasama antara negara dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan
c. menyatakan kepentingan kerjasama antara negara untuk menjamin kesejahteraan negara.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Saling bekerjasama
TEKNIK
Sumbangsaran
BBM
Buku teks m/s 245 - 248, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat mengetahui pelbagai usaha dan kerjasama yang dijalankan di peringkat antarabangsa demi mengeratkan hubungan sejagat
CATATAN
 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan