http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Ahad, 8 September 2013

MINGGU 31 (29 JULAI - 02 OGOS 2013)


MINGGU 31

29 JULAI  hingga 02 OGOS  2013

 

ISNIN – 29 JULAI  2013

 

KELAS
5K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.1  MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
TAJUK
UNDANG-UNDANG MENJAMIN KEAMANAN SEJAGAT
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui mematuhi peraturan dan undang-undang di sekolah adalah wajib untuk semua pelajar.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan menjamin keamanan sejagat
b. mematuhi segala peruntukan yang terdapat dalam undang-undang antarabangsa.
c. menyedari kesan negatif sekiranya undang-undang antarabangsa tidak dipatuhi.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Disiplin dan kepatuhan
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku teks m/s 207 - 210, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peraturan dan undang-undang yang terdapat di sekolah.
CATATAN
 

 

KELAS
4S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
1205 - 1240
JUM. PELAJAR
9 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Tugasan Harian
JUMLAH TUGASAN
8 Tugasan Harian
 
BENTUK  SOALAN
ESEI
 
OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam mendapatkan maklumat untuk mencari isi-isi esei yang berkaitan dengan tajuk yang diberi.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, keratan akhbar dan kajian pelajar sendiri tentang tajuk tugasan yang diberi.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.
 
BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan tugasan harian yang diberi mengikut tertib soalan yang diberikan.
CATATAN
 

 

SELASA – 30  JULAI  2013

 

KELAS
4MPV / 4K8
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815 / 0940-1055
JUM. PELAJAR
16 orang / 39 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Tugasan Harian
JUMLAH TUGASAN
8 Tugasan Harian
 
BENTUK  SOALAN
ESEI
 
OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam mendapatkan maklumat untuk mencari isi-isi esei yang berkaitan dengan tajuk yang diberi.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, keratan akhbar dan kajian pelajar sendiri tentang tajuk tugasan yang diberi.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.
 
BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan tugasan harian yang diberi mengikut tertib soalan yang diberikan.
CATATAN
 

 

KELAS
5K1
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
1205 - 1240
JUM. PELAJAR
28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.1  MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
TAJUK
UNDANG-UNDANG MENJAMIN KEAMANAN SEJAGAT
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui mematuhi peraturan dan undang-undang di sekolah adalah wajib untuk semua pelajar.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan menjamin keamanan sejagat
b. mematuhi segala peruntukan yang terdapat dalam undang-undang antarabangsa.
c. menyedari kesan negatif sekiranya undang-undang antarabangsa tidak dipatuhi.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Disiplin dan kepatuhan
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku teks m/s 207 - 210, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peraturan dan undang-undang yang terdapat di sekolah.
CATATAN
 

 

RABU – 31  JULAI  2013

 

Mata Pelajaran
PSK
Kelas
4K4
Bilangan Pelajar
31 orang
Masa
0705 - 0815
Tema
Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk
Unit 6: Prinsip-prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama
a)  Pengenalan Kepada Agama
b)  Prinsip-prinsip Penting Dalam Ajaran Agama
Hasil Pembelajaran
Pengetahuan Sivik
Menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam ajaran pelbagai agama.
Kemahiran Sivik
Mengamalkan nilai-nilai murni dan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan
Nilai Sivik
Menghormati nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain
Aktiviti
Mencari maklumat daripada pelbagai sumber nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain.
BBB
Internet, akhbar, majalah
Refleksi
Pelajar dapat mencari maklumat daripada pelbagai sumber nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain.

 

KELAS
4S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
10 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Tugasan Harian
JUMLAH TUGASAN
8 Tugasan Harian
 
BENTUK  SOALAN
ESEI
 
OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam mendapatkan maklumat untuk mencari isi-isi esei yang berkaitan dengan tajuk yang diberi.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, keratan akhbar dan kajian pelajar sendiri tentang tajuk tugasan yang diberi.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.
 
BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan tugasan harian yang diberi mengikut tertib soalan yang diberikan.
CATATAN
 

 

KHAMIS  – 01 OGOS  2013

 

KELAS
4MPV / 4K8
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815 / 0940-1055
JUM. PELAJAR
16 orang / 39 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Tugasan Harian
JUMLAH TUGASAN
8 Tugasan Harian
 
BENTUK  SOALAN
ESEI
 
OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam mendapatkan maklumat untuk mencari isi-isi esei yang berkaitan dengan tajuk yang diberi.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, keratan akhbar dan kajian pelajar sendiri tentang tajuk tugasan yang diberi.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.
 
BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan tugasan harian yang diberi mengikut tertib soalan yang diberikan.
CATATAN
 

 

JUMAAT  – 02 OGOS  2013

 

KELAS
5K1 / 5K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815 / 0815-0925
JUM. PELAJAR
28 orang / 29 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.2 KEBEBASAN  BERSUARA
TAJUK
MEDIA MASSA PENYALUR IDEA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui.sebagai rakyat Malaysia yang berdaulat, kita mempunyai kebebasan untuk bersuara.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. mengetahui peranan yang dimainkan oleh media massa sebagai alat perhubungan untuk pencambahan idea atau pendapat dan meluahkan perasaan.
b. menyedari kepentingan menggunakan saluran media massa dengan penuh bertanggungjawab.
c. menyokong pendirian pelbagai pihak yang tidak menyalahgunakan media massa untuk tujuan negatif
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Keprihatinan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 214 - 217, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 peranan yang dimainkan oleh media massa sebagai alat perhubungan untuk pencambahan idea atau pendapat dalam meluahkan perasaan melalui medium yang betul.
CATATAN
 

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan