http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Isnin, 13 Ogos 2012

MINGGU 33 (13 OGOS - 17 OGOS 2012)


MINGGU 33
13  OGOS  hingga 17 OGOS 2012

ISNIN – 13  OGOS  2012

KELAS
5S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
1205-1240
JUM. PELAJAR
29 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.5  SIKAP  KETERBUKAAN
TAJUK
SIKAP KETERBUKAAN PENYELESAIAN MASALAH
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui sikap terbuka dalam menghadapi sesuatu masalah membolehkan semuanya dapat diselesaikan dengan cara yang baik.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yang betul.
b. menyatakan kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah.
c. menghargai sikap keterbukaan yang dipraktikkan oleh pihak berkuasa, agensi kerajaan, agensi swasta dan pertubuhan antarabangsa.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Rasional
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku teks m/s 233 - 235, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah.
CATATAN


KELAS
4K5 / 4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925 / 1020-1130
JUM. PELAJAR
26 orang  / 28 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Laporan Kerja Amal
JUMLAH TUGASAN
3 Perlaksanaan Kerja Amal
  • 2 berkaitan dengan bidang 1(Perkembangan Diri)
  • 1 berkaitan dengan bidang 3 (Alam Sekitar)

BENTUK  SOALAN
ESEI

OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam menghasilkan satu laporan kerja amal yang telah dilakukan.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, surat akuan dan perakuan dari agensi/badan/perseorangan yang terlibat.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.

BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan 3 Laporan Kerja Amal yang telah dilakukan dengan lengkap dan terperinci

SELASA – 14  OGOS  2012

KELAS
5K8 dan 5MPV dan 5K3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0750-0815  dan 0940-1055
JUM. PELAJAR
21 orang / 18 orang  dan 32 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi
NILAI
6.5  SIKAP  KETERBUKAAN
TAJUK
SIKAP KETERBUKAAN PENYELESAIAN MASALAH
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui sikap terbuka dalam menghadapi sesuatu masalah membolehkan semuanya dapat diselesaikan dengan cara yang baik.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yang betul.
b. menyatakan kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah.
c. menghargai sikap keterbukaan yang dipraktikkan oleh pihak berkuasa, agensi kerajaan, agensi swasta dan pertubuhan antarabangsa.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Rasional
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku teks m/s 233 - 235, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menyatakan 3-5 kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah.
CATATANRABU – 15  OGOS  2012

KELAS
5S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
29 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
NILAI
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
TAJUK
PERSEFAHAMAN TERAS KEDAMAIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui pentingnya hidup bersama secara aman untuk menjamin kesejahteraan sejagat seluruh rakyat Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat.
b. menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
c. menyatakan kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi menjamin keharmonian global.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Permuafakatan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 238 - 242, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat

CATATAN


KELAS
4K5
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
24 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Laporan Kerja Amal
JUMLAH TUGASAN
3 Perlaksanaan Kerja Amal
  • 2 berkaitan dengan bidang 1(Perkembangan Diri)
  • 1 berkaitan dengan bidang 3 (Alam Sekitar)

BENTUK  SOALAN
ESEI

OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam menghasilkan satu laporan kerja amal yang telah dilakukan.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, surat akuan dan perakuan dari agensi/badan/perseorangan yang terlibat.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.

BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan 3 Laporan Kerja Amal yang telah dilakukan dengan lengkap dan terperinci.
CATATAN


KHAMIS  – 16  OGOS 2012

KELAS
5K8 dan 5MPV
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815
JUM. PELAJAR
21 orang / 18 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
NILAI
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
TAJUK
PERSEFAHAMAN TERAS KEDAMAIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui pentingnya hidup bersama secara aman untuk menjamin kesejahteraan sejagat seluruh rakyat Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat.
b. menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
c. menyatakan kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi menjamin keharmonian global.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Permuafakatan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 238 - 242, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat

CATATAN
CUTI GANTI - HARI RAYA

MATAPELAJARAN
PEMULIHAN  SEJARAH - SAMBUNGAN
KELAS
5K8
MASA
0705-0815
JUMLAH PELAJAR
20 ORANG
TAJUK
TEMA:  TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK:  Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a)  Yunani dan Rom
OBJEKTIF
Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran para pelajar dapat
a)  Menyenaraikan sumbangan Tamadun Yunani dan Rom kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)  Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-Yunani dan Rom
c)  Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini.
KAEDAH/AKTIVITI
Pengurusan grafik:  Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun Yunani dan Rom, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK
Mengklasifikasikan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME
Bersyukur kerana amalan sistem demokrasi negara Malaysia membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat
KONSEP/ISTILAH
1.  Dinasti
2.  Demokrasi
3.  Republik
4.  Colosseum
REFLEKSI
Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang
CATATAN
CUTI GANTI - HARI RAYA

JUMAAT  – 17  OGOS  2012

KELAS
5K3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0940-10.40
JUM. PELAJAR
32 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
NILAI
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
TAJUK
PERSEFAHAMAN TERAS KEDAMAIAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Para pelajar mengetahui pentingnya hidup bersama secara aman untuk menjamin kesejahteraan sejagat seluruh rakyat Malaysia.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a. menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat.
b. menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
c. menyatakan kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi menjamin keharmonian global.
PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI
Permuafakatan
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks m/s 238 - 242, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menerima peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat

CATATAN
CUTI GANTI - HARI RAYA

KELAS
4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0940-1055
JUM. PELAJAR
24 orang
AKTIVITI
KERJA  KURSUS  PENDIDIKAN  MORAL  SPM
BAHAGIAN  A
Laporan Kerja Amal
JUMLAH TUGASAN
3 Perlaksanaan Kerja Amal
  • 2 berkaitan dengan bidang 1(Perkembangan Diri)
  • 1 berkaitan dengan bidang 3 (Alam Sekitar)

BENTUK  SOALAN
ESEI

OBJEKTIF
Semasa menjalankan kerja kursus, para pelajar dapat;
1. Memupuk semangat kerja sama dan perkongsian dalam menghasilkan satu laporan kerja amal yang telah dilakukan.
2. Menjelaskan secara terperinci dengan menampilkan bukti-bukti nyata dalam bentuk gambar, surat akuan dan perakuan dari agensi/badan/perseorangan yang terlibat.
3. Menghasilkan tugasan yang diberi dengan usaha sendiri, berdikari membuat kerja kursus masing-masing.

BBM
Soalan Kerja Kursus, folio, keratan akhbar dan sebagainya.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menghasilkan 3 Laporan Kerja Amal yang telah dilakukan dengan lengkap dan terperinci.
CATATAN
CUTI GANTI - HARI RAYATiada ulasan:

Catat Ulasan