http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Isnin, 23 April 2012

MINGGU 16 (16/04/2012-21/04/2012)


MINGGU 16
16 APRIL  hingga 21 APRIL 2012

ISNIN – 16 APRIL 2012

KELAS
5S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
1205-1240
JUM. PELAJAR
29 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.3  MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
TAJUK
TRADISI DIAMAL WARISAN DIKEKAL
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa menghormati warisan dan tradisi keluarga masing-masing
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
1.  menghargai tradisi keluarga sebagai khazanah budaya bangsa.
2.  mengamalkan kepercayaan dan tradisi keluarga sendiri dalam kehidupan seharian
3.  menyatakan kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Kasih sayang terhadap ahli keluarga masing-masing
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku Teks m/s 109-111
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum
CATATAN


KELAS
4K5 / 4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925 / 1020-1130
JUM. PELAJAR
26 orang  / 28 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.1  KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
TAJUK
KASIH SAYANG KELUARGA
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar mengetahui keluarga yang bahagia akan mewujudkan masyarakat yang penyayang sekaligus negara yang aman.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)  mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepaa pembentukan keluarga yang bahagia
b) menerangkan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Sayang-menyayang
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku Teks m/s 52
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pentingnya sikap kasih sayang dalam keluarga.
CATATAN


SELASA – 17 APRIL 2012

KELAS
5K8 dan 5MPV dan 5K3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0750-0815  dan 0940-1055
JUM. PELAJAR
21 orang / 18 orang  dan 32 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.3  MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
TAJUK
TRADISI DIAMAL WARISAN DIKEKAL
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa menghormati warisan dan tradisi keluarga masing-masing
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
1.  menghargai tradisi keluarga sebagai khazanah budaya bangsa.
2.  mengamalkan kepercayaan dan tradisi keluarga sendiri dalam kehidupan seharian
3.  menyatakan kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Kasih sayang terhadap ahli keluarga masing-masing
TEKNIK
Bersoaljawab
BBM
Buku Teks m/s 109-111
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum
CATATAN


RABU – 18 APRIL 2012

KELAS
5S3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
29 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.4  TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
TAJUK
BUDI DIKENANG JASA DISANJUNG
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga masing-masing untuk menjamin kesejahteraan hidup.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)  menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
b)  melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjamin keharmonian keluarga
c)  menyedari bahawa jasa ibu bapa perlu dihargai
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Bertanggungjawab
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku Teks m/s 115-118
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
CATATAN


KELAS
4K5
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0815-0925
JUM. PELAJAR
24 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.2  Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga
TAJUK
Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)   Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.
b)  Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.
CATATAN


KHAMIS  – 19 APRIL 2012

KELAS
5K8 dan 5MPV
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0705-0815
JUM. PELAJAR
21 orang / 18 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.4  TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
TAJUK
BUDI DIKENANG JASA DISANJUNG
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga masing-masing untuk menjamin kesejahteraan hidup.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)  menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
b)  melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjamin keharmonian keluarga
c)  menyedari bahawa jasa ibu bapa perlu dihargai
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Bertanggungjawab
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku Teks m/s 115-118
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
CATATAN


KELAS
4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0940-1055
JUM. PELAJAR
24 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 1
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
NILAI
2.2  Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga
TAJUK
Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)   Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.
b)  Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.
CATATAN


JUMAAT  – 20 APRIL 2012

KELAS
5K3
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL
MASA
0940-10.40
JUM. PELAJAR
32 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.4  TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
TAJUK
BUDI DIKENANG JASA DISANJUNG
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga masing-masing untuk menjamin kesejahteraan hidup.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)  menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
b)  melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjamin keharmonian keluarga
c)  menyedari bahawa jasa ibu bapa perlu dihargai
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Bertanggungjawab
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku Teks m/s 115-118
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
CATATANMATAPELAJARAN
PEMULIHAN  SEJARAH - SAMBUNGAN
KELAS
5K8
MASA
0815-0925
JUMLAH PELAJAR
22 ORANG
TAJUK
TEMA:  TAMADUN AWAL MANUSIA
Bab 3:  Tamadun Awal Asia Tenggara
b) Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan Awal
- Kesenian dan Kesusasteraan
OBJEKTIF
Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran para pelajar dapat
 i)  Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
ii)  Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran
KAEDAH/AKTIVITI
Pengurusan grafik:  Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun Yunani dan Rom, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK
Mengenal pasti fakta, membanding dan membezakan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME
Keunggulan Warisan Bangsa.
Menghargai dan memelihara warisan bangsa
KONSEP/ISTILAH
Kosmos
Devaraja
Kesenian
Monumen
Candi
REFLEKSI
Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang
CATATAN


SEKOLAH GANTI -  Jadual Hari Khamis
SABTU
21 APRIL 2012

KELAS
5K8 dan 5MPV
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL – sambungan nota dan latihan
MASA
0705-0815
JUM. PELAJAR
21 orang / 18 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 2
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
NILAI
2.4  TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
TAJUK
BUDI DIKENANG JASA DISANJUNG
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga masing-masing untuk menjamin kesejahteraan hidup.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)  menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
b)  melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjamin keharmonian keluarga
c)  menyedari bahawa jasa ibu bapa perlu dihargai
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Bertanggungjawab
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku Teks m/s 115-118
REFLEKSI
Selepas p&p, para pelajar dapat menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.
CATATAN


KELAS
4K6
SUBJEK
PENDIDIKAN MORAL  - sambungan nota dan latihan
MASA
0940-1055
JUM. PELAJAR
24 orang
BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran 1
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
NILAI
2.2  Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga
TAJUK
Amalan Hormat Menghormati Menghindari Konflik
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sentiasa hormat dan taat kepada anggota keluarga untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a)   Menyatakan dengan jelas konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga terutamanya kepada ibu bapa.
b)  Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kira aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.
PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI
Mengamalkan sikap hormat-menghormati sesama anggota keluarga.
TEKNIK
Perbincangan
BBM
Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.
REFLEKSI
Para pelajar dapat menjelaskan konsep hormat dan taat kepada anggota keluarga.
CATATAN
Tiada ulasan:

Catat Ulasan