http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Jumaat, 22 Julai 2011

MINGGU 29 (18/07/11-22/07/11)

MINGGU 29

18 JULAI hingga 22 JULAI 2011

ISNIN – 18 JULAI 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

BIDANG 5: Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

NILAI

5.3 Melindungi Hak Pekerja

TAJUK

Undang-Undang Melindungi Kebajikan Pekerja

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya kebajikan pekerja dijaga untuk memastikan kelicinan sesebuah organisasi.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menerima undang-undang yang melindungi hak pekerja.

b) Mematuhi undang-undang yang melindungi hak pekerja

c) Menjelaskan prosedur membuat aduan untuk menuntut hak pekerja.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Hormat-menghormati.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

d) Para pelajar dapat menyatakan kepentingan mematuhi undang-undang yang melindungi hak pekerja

SELASA – 19 JULAI 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

09.40 – 10.20 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

PERIBAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan peribahasa yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan.

2. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan peribahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

RABU – 20 JULAI 2011

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05-08.15 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

PERIBAHASA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

3. Menyatakan peribahasa yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan.

4. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan peribahasa yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan peribahasa yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

KHAMIS – 21 JULAI 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN – Perbincangan (SAMBUNGAN)

TAJUK

Faktor-faktor yang menyebabkan pelancong-pelancong dari luar negara melancong ke negara kita, Malaysia.

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Membincangkan tajuk karangan yang diberikan oleh guru.

- Merangka pendahuluan karanganan

- Mencatat 5 isi penting yang berkaitan dengan tajuk

- Merangka penutup karangan

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar tentang tajuk karangan yang diberikan iaitu faktor-faktor yang menyebabkan pelancong-pelancong dari luar negara melancong ke negara kita, Malaysia.

- Pelajar menyatakan pendahuluan untuk karangan berdasarkan tajuk yang diberikan dengan bimbingan guru.

- Mencatatkan 5 isi penting

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk merangka penutup karangan

BBM

Buku karangan - pelajar

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

JUMAAT – 22 JULAI 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

09.40-10.40 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 5:

Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

NILAI

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA

TAJUK

GOLONGAN KURANG UPAYA ASET NEGARA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya menghormati hak golongan kurang upaya yang turut memberi sumbangan kepada negara.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menunjukkan cara utk mengiktiraf sumbangan golongan yg kurang berupaya.

2. Menerima hakikat bahawa kecacatan bukan penghalang untuk Berjaya dan menjadi terkenal.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Menyayangi dan menghormati sesama manusia

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menunjukkan cara untuk mengiktiraf sumbangan beberapa golongan kurang upaya yang berjaya di negara ini.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.50 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

CERPEN - MELLISA

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca cerpen dan menyatakan tema, persoalan, watak yang terdapat di dalam Cerpen Mellisa

- Mencatat sinopsis di dalam cerpen yang telah dibaca

- Menyatakan pengajaran dan persoalan yang terdapat di dalam cerpen - Mellisa

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan tema, persoalan, watak yang terdapat di dalam Cerpen Mellisa

- Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Cerpen Mellisa

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam Cerpen Mellisa

- Berdasarkan Cerpen Mellisa, pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja m/s 153-172

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pengajaran dan persoalan yang terdapat di dalam cerpen berdasarkan latihan yang dierikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05 – 07.40 pagi

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

KOMSAS

TAJUK

CERPEN - MELLISA

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca cerpen dan menyatakan tema, persoalan, watak yang terdapat di dalam Cerpen Mellisa

- Mencatat sinopsis di dalam cerpen yang telah dibaca

- Menyatakan pengajaran dan persoalan yang terdapat di dalam cerpen - Mellisa

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan tema, persoalan, watak yang terdapat di dalam Cerpen Mellisa

- Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan Cerpen Mellisa

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam Cerpen Mellisa

- Berdasarkan Cerpen Mellisa, pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja m/s 153-172

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN ILMU

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pengajaran dan persoalan yang terdapat di dalam cerpen berdasarkan latihan yang dierikan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan