http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Isnin, 18 Julai 2011

MINGGU 28 (11/07/11-15/07/11)

MINGGU 28

11 JULAI hingga 15 JULAI 2011

ISNIN – 11 JULAI 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

BIDANG 5: Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

NILAI

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK

TAJUK

MELINDUNGI KANAK-KANAK TANGGUNGJAWAB BERSAMA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya melindungi hak kanak-kanak untuk menjamin kesinambungan generasi akan datang.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyatakan peranan pelbagai pihak dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak.

2. Menjelaskan sebab perlunya memberi perlindungan kepada kanak-kanak.

3. Menyokong segala usaha untuk melindungi hak kanak-kanak.

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Sayangilah kanak-kanak.

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan hak kanak-kanak yang perlu untuk setiap kanak-kanak untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka.

SELASA – 12 JULAI 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

09.40 – 10.20 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

MEMBINA AYAT – KATA BANYAK MAKNA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

2. Menyatakan maksud perkataan yang digunakan untuk membina perkataan dengan betul

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membina 8 ayat daripada 10 perkataan yang diberikan mengikut maksud yang betul dan tepat.

CATATAN

CUTI SAKIT – Tidak dapat dilaksanakan

RABU – 13 JULAI 2011

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05-08.15 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

MEMBINA AYAT – KATA BANYAK MAKNA

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

3. Membina ayat dengan menggunakan ejaan dan tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

4. Menyatakan maksud perkataan yang digunakan untuk membina perkataan dengan betul

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membina 8 ayat daripada 10 perkataan yang diberikan mengikut maksud yang betul dan tepat.

CATATAN

CUTI SAKIT – Tidak dapat dilaksanakan

KHAMIS – 14 JULAI 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN - Perbincangan

TAJUK

Faktor-faktor yang menyebabkan pelancong-pelancong dari luar negara melancong ke negara kita, Malaysia.

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- Membincangkan tajuk karangan yang diberikan oleh guru.

- Merangka pendahuluan karanganan

- Mencatat 5 isi penting yang berkaitan dengan tajuk

- Merangka penutup karangan

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar tentang tajuk karangan yang diberikan iaitu faktor-faktor yang menyebabkan pelancong-pelancong dari luar negara melancong ke negara kita, Malaysia.

- Pelajar menyatakan pendahuluan untuk karangan berdasarkan tajuk yang diberikan dengan bimbingan guru.

- Mencatatkan 5 isi penting

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk merangka penutup karangan

BBM

Buku karangan - pelajar

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat membuat draf rumusan berdasarkan pendahuluan, isi-isi tersurat & isi tersirat dalam petikan yang diberikan.

CATATAN

JUMAAT – 15 JULAI 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

09.40-10.40 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 5:

Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

NILAI

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA

TAJUK

WANITA PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya menghormati hak dan sumbangan wanita dalam pembangunan Negara.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Menyedari penglibatan wanita dalam pelbagai bidang utk memajukan neg.

2. Mengiktiraf sumbangan wanita dalam pembangunan negara

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Menghormati wanita dalam kehidupan

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan dengan jelas Dasar Wanita Negara yang diamalkan di Malaysia.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.50 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

PROGRAM NILAM

TAJUK

SINOPSIS

FOKUS UTAMA

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

FOKUS SAMPINGAN

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

1. Menyatakan sekurang-kurang 2 pengajaran dari bahan bacaan yang dibaca.

2. Menulis sinopsis bahan bacaan yang di baca

AKTIVITI

1. Pelajar dibawa ke perpustakaan dan membaca secara individu.

2. Pelajar merekod dan mencatat synopsis bahan bacaan yang telah dibaca di dalam buku Rekod Nilam masing-masing

BBM

Buku Rekod Nilam – pelajar (individu)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat mencari bahan bacaan dan merekodkan

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05 – 07.40 pagi

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

PROGRAM NILAM

TAJUK

SINOPSIS

FOKUS UTAMA

7.5. Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

FOKUS SAMPINGAN

10.1. Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

1. Menyatakan sekurang-kurang 2 pengajaran dari bahan bacaan yang dibaca.

2. Menulis sinopsis bahan bacaan yang di baca

AKTIVITI

1. Pelajar dibawa ke perpustakaan dan membaca secara individu.

2. Pelajar merekod dan mencatat synopsis bahan bacaan yang telah dibaca di dalam buku Rekod Nilam masing-masing

BBM

Buku Rekod Nilam – pelajar (individu)

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN ILMU

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat mencari bahan bacaan dan merekodkan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan