http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Selasa, 26 Oktober 2010

MINGGU 41 & 42 (11/10/10-23/10/10)

MINGGU 41

11 OKTOBER 2010 - 16 OKTOBER 2010


HARI ISNIN
TARIKH 11 OKTOBER 2010
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
PERKARA PEPERIKSAAN UMUM PMR 2010
CATATANPelajar Tingkatan 4cuti belajar

HARI SELASA
TARIKH 12 OKTOBER 2010
KELAS 4K5
MATAPELAJARAN SEJARAH
AKTIVITI PEPERIKSAAN UMUM PMR 2010
CATATAN Pelajar Tingkatan 4cuti belajar

HARI RABU
TARIKH 13 OKTOBER 2010
KELAS 4K7
MATAPELAJARAN SEJARAH
TAJUK BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA EKONOMI NEGARA
c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
* Perkembangan bidang pertanian - Pemilikan tanah persendirian
* Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan
* Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

HASIL PEMBELAJARAN Selepas mengulangkaji tajuk ini, para pelajar dapat
a) Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
b) Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
c) Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.
KAEDAH/AKTIVITI Membandingkan dan membezakan
KBKK Perbincangan kumpulan - Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas Asia Tenggara
KONSEP/ISTILAH Revolusi Pertanian
Revolusi Perindustrian
Tanaman giliran
Hasil ciptaan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Menghargai hasil ciptaan teknologi untuk memudahkan pekerjaan harian.
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan

HARI KHAMIS
TARIKH 14 OKTOBER 2010
KELAS 4K8, 4K7 dan 4K8
MATAPELAJARAN SEJARAH
TAJUK BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA EKONOMI NEGARA
c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
* Perkembangan bidang pertanian - Pemilikan tanah persendirian
* Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan
* Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mengulangkaji tajuk ini, para pelajar dapat
a) Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
b) Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
c) Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.
KBKK Membandingkan dan membezakan
AKTIVITI/KAEDAH Perbincangan kumpulan - Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas Asia Tenggara
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Menghargai hasil ciptaan teknologi untuk memudahkan pekerjaan harian.
KONSEP/ISTILAH Revolusi Pertanian
Revolusi Perindustrian
Tanaman giliran
Hasil ciptaan
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan

HARI JUMAAT
TARIKH 15 OKTOBER 2010
KELAS 4K5
MATAPELAJARAN SEJARAH
TAJUK/BAB BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA EKONOMI NEGARA
d) Imperialisme (Imperialisme Barat di Asia)
* Pengertian
* Faktor
* Kesan
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mengulangkaji tajuk ini, para pelajar dapat
a) Menyatakan maksud Imperialisme
b) Menyenaraikan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia
c) Menyenaraikan kesan-kesan imperialime Barat ke Asia Tenggara
KEMAHIRAN KBKK Mengumpul fakta dan maklumat
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik - Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme ke Asia
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mengkagumi ciptaan teknologi yang memudahkan pekerjaan harian
KONSEP/ISTILAH Imperialisme Barat
Kawasan Penjajahan
Asia - Asia Tenggara
Klasifikasi
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang


MINGGU 42

18 OKTOBER 2010 - 23 OKTOBER 2010


HARI ISNIN
TARIKH 18 OKTOBER 2010
SUBJEK SEJARAH
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
AKTIVITI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
KERTAS BAHASA MELAYU 1
BAHASA MELAYU 2
MASA 0710-0925 (2 1/4 JAM )
1010-1240 (21/2
JAM)
OBJEKTIF Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari.
BBM Kertas Peperiksaan
REFLEKSI Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi.

HARI SELASA
TARIKH 19 OKTOBER 2010
SUBJEK SEJARAH
KELAS 4K7 dan 4K5
AKTIVITI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
KERTAS BAHASA INGGERIS 1
BAHASA INGGERIS 2
MASA 0710-0925 (2 1/4 JAM )
1055-1240 (13/4
JAM)
OBJEKTIF Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari.
BBM KERTAS PEPERIKSAAN
REFLEKSI Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi.


HARIRABU
TARIKH20 OKTOBER 2010
SUBJEK SEJARAH
KELAS4K5, 4K6, dan 4K8
AKTIVITIPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
KERTASPENDIDIKAN ISLAM 2
PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN ISLAM 1
MASA0730-0910 (12/3 JAM)
10.10-1240 (21/2 JAM)
1040-1240 (2 JAM)
OBJEKTIFSelepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari.
BBMKertas peperiksaan
REFLEKSIPara pelajar dapat menjawab soalan yang diberi.


HARI KHAMIS
TARIKH 21 OKTOBER 2010
SUBJEK SEJARAH
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
AKTIVITI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
KERTAS SEJARAH 1
SEJARAH 2
MASA 0825-0925 (1 JAM )
1010-1240 (21/2
JAM)
OBJEKTIF Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari.
BBM Kertas Peperiksaan
REFLEKSI Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi.

HARI JUMAAT
TARIKH 21 MEI 2010
SUBJEK SEJARAH
KELAS 4K5
AKTIVITI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER SATU
KERTAS GEOGRAFI 2
MASA 0940-1140 (1 JAM)
OBJEKTIF Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari.
BBM KERTAS PEPERIKSAAN
REFLEKSI Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi.

SEKOLAH GANTI

HARI SABTU (Jadual Hari Rabu)
TARIKH 23 OKTOBER 2010
SUBJEK SEJARAH
KELAS 4K5, 4K6 dan 4K8
TAJUK/BAB BAB 9: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
a) EKONOMI TRADISIONAL
* Ciri-ciri
b) EKONOMI DAGANGAN
* Sistem pertanian komersial
* Industri perlombongan
* Penggunaan tenaga buruh luar
* Institusi Kewangan dan insuran
OBJEKTIF Selepas pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:
a) Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan
b) Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan
c) Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan
d) Menyatakan peranan institusi kewangan dan insuran
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik - membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan
KBKK Membanding dan membezakan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Jujur dalam menguruskan ekonomi
KONSEP/ISTILAHTradisional
Kewangan
Insuran
dagangan
REFLEKSI Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi.Tiada ulasan:

Catat Ulasan