http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Khamis, 29 Julai 2010

MINGGU 29 (19/07/10-23/07/10)


HARI ISNIN
TARIKH 19 JULAI 2010
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
d) Kerajaan Turki Uthmaniyah
- Latar belakang
- Sumbangan
- Faktor penyebaran Islam ke Eropah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Uthmaniyah
b. Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Uthmaniyah
c. Menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan pemerintahan Bani Uthmaniyah menyebarkan Islam Ke Eropah.
KEMAHIRAN KBKK Mengumpul maklumat
KAEDAH/AKTIVITI Membina jadual pemerintahan Bani Uthmaniyah mengikut susunan yang betul
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Gabenor
Diwanul Jundi
Ilmuwan
Hijabah
Sistem Wazarah
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI SELASA
TARIKH 20 JULAI 2010
KELAS 4K5
MATAPELAJARAN SEJARAH
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
d) Kerajaan Turki Uthmaniyah
- Latar belakang
- Sumbangan
- Faktor penyebaran Islam ke Eropah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Uthmaniyah
b. Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Uthmaniyah
c. Menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan pemerintahan Bani Uthmaniyah menyebarkan Islam Ke Eropah.
KEMAHIRAN KBKK Mengumpul maklumat
KAEDAH/AKTIVITI Membina jadual pemerintahan Bani Uthmaniyah mengikut susunan yang betul
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Gabenor
Diwanul Jundi
Ilmuwan
Hijabah
Sistem Wazarah
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan

HARI SELASA - Nota & Latihan
TARIKH 20 JULAI 2010
KELAS 4K7
MATAPELAJARAN SEJARAH
TAJUK 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
d) Kerajaan Turki Uthmaniyah
- Latar belakang
- Sumbangan
- Faktor penyebaran Islam ke Eropah
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Uthmaniyah
b. Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Uthmaniyah
c. Menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan pemerintahan Bani Uthmaniyah menyebarkan Islam Ke Eropah.
KAEDAH/AKTIVITI Membina jadual pemerintahan Bani Uthmaniyah mengikut susunan yang betul
KBKK Membuat Kajian
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Syiah
Khawarij
Perang Siffin
Golong Mawali
Ilmu Sirah
Baitul Hikmah
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan


HARI RABU - Nota & Latihan
TARIKH 21 JULAI 2010
KELAS 4K6, 4K5 dan 4K8
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
d) Kerajaan Turki Uthmaniyah
- Latar belakang
- Sumbangan
- Faktor penyebaran Islam ke Eropah

HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Uthmaniyah
b. Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Uthmaniyah
c. Menghuraikan faktor-faktor yang membolehkan pemerintahan Bani Uthmaniyah menyebarkan Islam Ke Eropah.
KEMAHIRAN KBKK Membuat kajian
KAEDAH/AKTIVITI Membina jadual pemerintahan Bani Uthmaniyah mengikut susunan yang betul
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Mencontohi kepimpinan secara Islam - sifat-sifat mulia Rasulullah
KONSEP/ISTILAH Syiah
Khawarij
Perang Siffin
Golong Mawali
Ilmu Sirah
Baitul Hikmah
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI KHAMIS
TARIKH 22 JULAI 2010
KELAS 4K8, 4K7 dan 4K8
MATAPELAJARAN SEJARAH - Nota dan Latihan
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
e) Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di Dunia
- Cara pertembungan
- Kesan
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam.
b) Menyatakan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di Dunia
c) Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di Dunia
KEMAHIRAN KBKK Membanding dan membezakan
KAEDAH/AKTIVITI Peta Dunia - pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara
KONSEP/ISTILAH Sosial
Urbanisasi
Mozarab
diplomatik
sarwajagat
geografi
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

HARI JUMAAT
TARIKH 23 JULAI 2010
KELAS 4K5
MATAPELAJARAN SEJARAH
TEMA TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK/BAB 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
e) Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di Dunia
- Cara pertembungan
- Kesan
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari tajuk ini, para pelajar dapat
a. Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam.
b) Menyatakan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di Dunia
c) Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di Dunia
KEMAHIRAN KBKK Membanding dan membezakan
KAEDAH/AKTIVITI Peta Dunia - pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara
KONSEP/ISTILAH Sosial
Urbanisasi
Mozarab
diplomatik
sarwajagat
geografi
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang
Tiada ulasan:

Catat Ulasan