http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Selasa, 9 Februari 2010

MINGGU 5 dan 6 (01-06/2/10 dan 08-12/2/10)

MINGGU 5: 01 FEBRUARI 2010 HINGGA 06 FEBRUARI 2010

ISNIN - 01 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI ISNIN
TARIKH 01 FEBRUARI 2010
KELAS 4K6, 4K7 & 4K8
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan Tamadun
a) Yunani dan Rom
OBJEKTIF Selepas sesi pembelajaran, para pelajar dapat:
i) menganalisis peningkatan tamadun Yunani dan Rom .
ii) membandingkan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Rom dan Yunani
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Menghargai sistem demokrasi yang diamalkan oleh negara Malaysia untuk mengelakkan rusuhan kaum
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

SELASA - 02 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI SELASA
TARIKH 02 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan Tamadun
a) Yunani dan Rom
OBJEKTIF Selepas sesi pembelajaran, para pelajar dapat:
i) menganalisis peningkatan tamadun Yunani dan Rom .
ii) membandingkan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Romdan Yunani
AKTIVITI/KAEDAH a) Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Menghargai sistem demokrasi yang diamalkan oleh negara Malaysia untuk mengelakkan rusuhan kaum
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI SELASA
TARIKH 2 FEBRUARI 2010
KELAS 4K7
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan Tamadun
a) India dan China
OBJEKTIF Selepas sesi pembelajaran, para pelajar dapat:
i) menganalisis peningkatan tamadun India dan China.
ii) membandingkan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Menghargai sistem demokrasi yang diamalkan oleh negara Malaysia untuk mengelakkan rusuhan kaum
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

RABU - 3 FEBRUARI 2010
MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI RABU
TARIKH 03 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5, 4K6 dan 4K8
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan Tamadun
a) India dan China
OBJEKTIF Selepas sesi pembelajaran, para pelajar dapat:
i) menganalisis peningkatan tamadun India dan China.
ii) membandingkan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Menghargai sistem demokrasi yang diamalkan oleh negara Malaysia untuk mengelakkan rusuhan kaum
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

KHAMIS - 4 FEBRUARI 2010
MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI KHAMIS
TARIKH 04 FEBRUARI 2010
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a) Yunani dan Rom
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran para pelajar dapat
a) Menyenaraikan sumbangan Tamadun Yunani dan Rom kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b) Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-Yunani dan Rom
c) Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini.
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun Yunani dan Rom, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Mengklasifikasikan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Bersyukur kerana amalan sistem demokrasi negara Malaysia membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

JUMAAT - 5 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI JUMAAT
TARIKH 05 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a) Yunani dan Rom
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun Yunani dan Rom kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-Yunani dan Rom
c)Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini.
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun Yunani dan Rom, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Mengklasifikasikan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Bersatu tenaga menjamin kemakmuran dan kegemilangan negara.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

SABTU - 6 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI SABTU (Jadual Hari Khamis)
TARIKH 06 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5
TAJUK TAJUK: Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a) Yunani dan Rom
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun Yunani dan Rom kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-Yunani dan Rom
c)Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini.
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun Yunani dan Rom, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Membuat laporan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Bersatu tenaga menjamin kemakmuran dan kegemilangan negara.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

MINGGU 6 (8 FEBRUARI 2010 HINGGA 12 FEBRUARI 2010)

ISNIN - 8 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI ISNIN
TARIKH 08 FEBRUARI 2010
KELAS 4K6, 4K7 & 4K8
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a) India dan China
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran & pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun India dan China kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun India dan China, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Keharmonian dan kesejahteraan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

SELASA - 9 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI SELASA
TARIKH 09 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a) India dan China
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran & pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun India dan China kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-India dan China
AKTIVITI/KAEDAH Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun India dan China, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Keharmonian dan kesejahteraan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI SELASA
TARIKH 09 FEBRUARI 2010
KELAS 4K7
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan Sumbangan Tamadun
a) India dan China
-
Latihan dan nota *sambungan*
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran & pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun India dan China kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun India dan China, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Keharmonian dan kesejahteraan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

RABU - 10 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI RABU
TARIKH 10 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5, 4K6 dan 4K8
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan SumbanganTamadun
a) India dan China
-
Latihan dan nota *sambungan*
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran & pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun India dan China kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun India dan China, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Menganalisis
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Keharmonian dan kesejahteraan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI P&P tidak dapat dijalankan kerana CUTI SAKIT

KHAMIS - 11 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI KHAMIS
TARIKH 11 FEBRUARI 2010
KELAS 4K6, 4K7 dan 4K8
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan SumbanganTamadun
a) India dan China
-
Latihan dan nota *sambungan*
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran & pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun India dan China kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun India dan China, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Mengklasifikasikan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Keharmonian dan kesejahteraan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI P&P tidak dijalankan kerana CUTI SAKIT

JUMAAT - 12 FEBRUARI 2010

MATAPELAJARAN SEJARAH
HARI JUMAAT
TARIKH 12 FEBRUARI 2010
KELAS 4K5
TAJUK TEMA: TAMADUN AWAL MANUSIA
TAJUK: Peningkatan dan SumbanganTamadun
a) India dan China
-
Latihan dan nota *sambungan*
OBJEKTIF Selepas sesi pengajaran & pembelajaran para pelajar dapat
a)Menyenaraikan sumbangan Tamadun India dan China kepada masyarakat Tamadun masa kini.
b)Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun-India dan China
KAEDAH/AKTIVITI Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal dengan peningkatan Tamadun India dan China, melalui gambar yang terdapat dalam buku teks sejarah.
KBKK Mengklasifikasikan
NILAI/UNSUR PATRIOTISME Bersatu tenaga menjamin kemakmuran dan kegemilangan negara.
KONSEP/ISTILAH 1. Dinasti
2. Demokrasi
3. Republik
4. Colosseum
REFLEKSI Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang

1 ulasan:

  1. Terima kasih kerana berjaya menghantar RPH. Didapati RPH puan adalah lengkap dan terkini. Tahniah! Harap pelajar-pelajar akan beroleh menafaat daripadanya.

    BalasPadam