http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Jumaat, 19 Ogos 2011

MINGGU 33 (15/08/11-19/08/11)

MINGGU 33

15 OGOS hingga 19 OGOS 2011

ISNIN – 15 OGOS 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

9.40 - 10.55 pagi

JUM. PELAJAR

32 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

NILAI

6.4 PENGLIBATAN DIRI DLM PEMBANGUNAN NEGARA

TAJUK

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya melibatkan diri dalam pembangunan Negara unk kesejahteraan semua rakyat.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Memahami peranan pertubuhan sukarela yang terdapat di Malaysia.

b) Menjelaskan kepentingan aktiviti perkhidmatan sosial kepada anggota sukarela dan negara.

c) Melibatkan diri dalam pertubuhan sukarela

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Hormat-menghormati

TEKNIK

Berkerjasama

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan sumbangan/bakti yang telah mereka lakukan/curahkan untuk keluarga/sekolah/masyarakat dan Negara.

SELASA – 16 OGOS 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

09.40 – 10.20 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membuat pembetulan ejaan dan imbuhan dalam ayat yang diberikan.

2. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan imbuhan yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ejaan dan imbuhan yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

RABU – 17 OGOS 2011

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05-08.15 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

TATABAHASA

TAJUK

KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN

FOKUS UTAMA

Membincangkan maksud rangkaikata dan membina ayat.

FOKUS SAMPINGAN

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

OBJEKTIF

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

1. Membuat pembetulan ejaan dan imbuhan dalam ayat yang diberikan.

2. Menyalin semula ayat yang diberikan dengan menggunakan ejaan dan imbuhan yang betul.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak)

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa – Susunan ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu – Pendidikan Moral

Nilai – Kerajinan

KB – Menjana idea

KP - Verbal Linguistik

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ejaan dan imbuhan yang betul dalam ayat yang diberikan.

CATATAN

KHAMIS – 18 OGOS 2011

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.15 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KARANGAN – Berdasarkan PELAN / PETA

TAJUK

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DI ASRAMA

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dapat :

- Membincangkan tajuk karangan yang diberikan oleh guru.

- Merangka pendahuluan karangan

- Mencatat isi-isi penting berdasarkan gambar yang diberikan

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar tentang gambar yang diberikan di dalam lembaran kerja untuk merangsang isi-isi yang berkatan

- Pelajar menyatakan pendahuluan untuk karangan berdasarkan gambar yang diberikan dengan bimbingan guru.

- Mencatatkan 5 isi penting

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk merangka penutup karangan

BBM

Buku karangan - pelajar

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menulis karangan berdasarkan gambar yang diberikan sebanyak lebih kurang 250 patah perkataan

CATATAN

JUMAAT – 19 OGOS 2011

KELAS

4K5

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

09.40-10.40 pagi

JUMLAH PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

NILAI

6.5 SIKAP KETERBUKAAN

TAJUK

SIKAP TERBUKA YANG BERHIKMAH

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar perlu bersikap terbuka untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan masing-masing.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) Menyedari kepentingan bersikap terbuka dalam menerima nasihat, teguran dan kritikan.

b) Menerima nasihat, kritikan dan hukuman atas kesalahan yg telah dilakukan.

c) Memperbaiki kelemahan dan kesilapan yang telah dilakukan

PENDEKATAN/ PEMUPUKAN NILAI

Sayangilah kanak-kanak.

TEKNIK

Hormat-menghormati

BBM

Buku teks, gambar situasi dan lembaran kerja.

REFLEKSI

Para pelajar dapat menyatakan peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi di sekolah, rumah, kampung dan negara.

KELAS

4S4

SUBJEK

BAHASA MELAYU

MASA

8.50 – 9.25 pagi

JUM. PELAJAR

38 orang

KEMAHIRAN

KOMSAS

TAJUK

SAJAK - TIBA WAKTUNYA

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dpt :

- membaca sajak dengan intonasi yang betul

- Mencatat maksud dan tema sajak yang telah dibaca

- Menyatakan pengajaran dan persoalan yang terdapat di dalam sajak – Tiba Waktunya

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar berkaitan dengan tema, persoalan, watak yang terdapat di dalam sajak – Tiba Waktunya

- Pelajar diberikan lembaran latihan yang berkaitan dengan sajak – Tiba Waktunya

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam sajak – Tiba Waktunya

- Berdasarkan sajak – Tiba Waktunya, pelajar dapat menjawab soalan kefahaman yang berkaitan dengan bimbingan guru.

BBM

Lembaran Kerja (bercetak), Teks – Harga Remaja m/s 23

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan pengajaran dan persoalan yang terdapat di dalam sajak – Tiba Waktunya berdasarkan latihan yang diberikan.

CATATAN

KELAS

5K7

SUBJEK

PEMULIHAN BAHASA MELAYU

MASA

07.05 – 07.40 pagi

JUM. PELAJAR

33 orang

TEMA

KARANGAN – Berdasarkan PELAN / PETA

TAJUK

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DI ASRAMA

FOKUS UTAMA

8.0

FOKUS SAMPINGAN

8.2

OBJEKTIF

Pada akhir sesi P&P para pelajar dapat :

- Membincangkan tajuk karangan yang diberikan oleh guru.

- Merangka pendahuluan karangan

- Mencatat isi-isi penting berdasarkan gambar yang diberikan

AKTIVITI

- Guru bersoal jawab dgn pelajar tentang gambar yang diberikan di dalam lembaran kerja untuk merangsang isi-isi yang berkatan

- Pelajar menyatakan pendahuluan untuk karangan berdasarkan gambar yang diberikan dengan bimbingan guru.

- Mencatatkan 5 isi penting

- Guru seterusnya membimbing pelajar untuk merangka penutup karangan

BBM

Buku karangan - pelajar

SISTEM BAHASA

Penanda Wacana

PENYERAPAN

Ilmu : P.Moral

Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab, bekerjasama

KBT: a) Menjana idea

b)Belajar cara belajar

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menulis karangan berdasarkan gambar yang diberikan sebanyak lebih kurang 250 patah perkataan

CATATAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan