http://www.thecutestblogontheblock.com/free/free-backgrounds/item/950/asInline.html

Sabtu, 5 Februari 2011

MINGGU 4 (24/01/11-28/01/11)

MINGGU 4

24 JANUARI hingga 28 JANUARI 2011

ISNIN – 24 JANUARI 2011

KELAS

1H, 1I dan 1N

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

2.00-2.35 petang

4.00-5.10 petang

5.10-6.20 petang

JUM. PELAJAR

23 orang

24 orang

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.2 AMANAH

TAJUK

Amanah Kunci Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui sifat amanah merupakan satu amalan yang terpuji.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan ciri-ciri individu yang memiliki sifat amanah.

b) menyenaraikan kesan-kesan jika nilai Amanah tidak diamalkan dalam kehidupan seharian.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Jujur

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 8

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan seharian.

SELASA – 25 JANUARI 2011

KELAS

1A/1C

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

3.25-4.35 petang

JUM. PELAJAR

16 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.2 AMANAH

TAJUK

Amanah Kunci Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui sifat amanah merupakan satu amalan yang terpuji.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan ciri-ciri individu yang memiliki sifat amanah.

b) menyenaraikan kesan-kesan jika nilai Amanah tidak diamalkan dalam kehidupan seharian.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Jujur

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 8

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan seharian.

KELAS

2N

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

5.10-6.20 petang

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.2 AMANAH

TAJUK

Amanah Mencerminkan Peribadi Mulia

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui sifat percaya-mempercayai antara satu sama lain, amat penting untuk keamanan sejagat.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan ciri-ciri individu yang mengamalkan amalan nilai amanah dalam kehidupan seharian.

b) menjelaskan kesan-kesan jika amalan nilai amanah tidak diamalkan dalam kehidupan seharian ke atas diri, keluarga, masyarakat dan Negara.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Jujur amalan mulia

TEKNIK

Bersoaljawab

AKTIVITI

NOTA & LATIHAN m/s 9

BBM

Buku Teks m/s 8

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan kesan-kesan jika nilai amanah tidak diamalkan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.

RABU – 26 JANUARI 2011

KELAS

1E

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

4.00-5.10 petang

JUM. PELAJAR

26 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.2 AMANAH

TAJUK

Amanah Kunci Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui sifat amanah merupakan satu amalan yang terpuji.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan ciri-ciri individu yang memiliki sifat amanah.

b) menyenaraikan kesan-kesan jika nilai Amanah tidak diamalkan dalam kehidupan seharian.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Jujur

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 8

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan seharian.

KHAMIS – 27 JANUARI 2011

KELAS

1A, 1H dan 1N

MASA

2.35-3.10 petang

3.25-4.35 petang

5.10-6.20 petang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.2 AMANAH

TAJUK

Amanah Kunci Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui sifat amanah merupakan satu amalan yang terpuji.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan ciri-ciri individu yang memiliki sifat amanah.

b) menyenaraikan kesan-kesan jika nilai Amanah tidak diamalkan dalam kehidupan seharian.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Jujur

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 8

AKTIVITI

NOTA & LATIHAN (Fikir & Jawab m/s 9)

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan seharian.

KELAS

2N

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

4.35-5.10 petang

JUM. PELAJAR

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.3 HARGA DIRI

TAJUK

Remaja Harapan Negara

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui generasi remaja merupakan harapan Negara pada masa akan datang

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan perbuatan baik yang perlu diamalkan oleh setiap remaja untuk menjamin kesejahteraan Negara, kelak.

b) menyenaraikan perbuatan buruk yang perlu diamalkan oleh setiap remaja untuk menjamin kesinambungan warisan Negara Malaysia pada masa akan dating.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Tanggungjawab

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 12

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyenaraikan sikap baik dan buruk yang ada pada diri sendiri.

JUMAAT – 28 JANUARI 2011

KELAS

1I dan 1E

MASA

4.00-5.10 petang

5.10-6.20 petang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.2 AMANAH

TAJUK

Amanah Kunci Kehidupan

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui sifat amanah merupakan satu amalan yang terpuji.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan ciri-ciri individu yang memiliki sifat amanah.

b) menyenaraikan kesan-kesan jika nilai Amanah tidak diamalkan dalam kehidupan seharian.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Jujur

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 8

AKTIVITI

NOTA & LATIHAN (Fikir & Jawab m/s 9)

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyatakan ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan seharian.

SABTU – 22 JANUARI 2011

Jadual Hari Isnin

KELAS

1H, 1I dan 1N

SUBJEK

PENDIDIKAN MORAL

MASA

2.00-2.35 petang

4.00-5.10 petang

5.10-6.20 petang

JUM. PELAJAR

23 orang

24 orang

28 orang

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

NILAI

1.3 HARGA DIRI

TAJUK

Kenali Diri Anda

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Semua pelajar mengetahui perlunya menjaga nama baik diri sendiri supaya maruah diri, tidak tercemar.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat:

a) menyatakan keburukan yang ada pada diri sendiri, supaya dapat diubah menjadi positif.

b) menyenaraikan kebaikan yang ada pada diri untuk membantu rakan-rakan yang memerlukan.

PENDEKATAN / PEMUPUKAN NILAI

Baik Hati

TEKNIK

Perbincangan

BBM

Buku Teks m/s 12

REFLEKSI

Selepas p&p, para pelajar dapat menyenaraikan sikap baik dan buruk yang ada pada diri sendiri.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan